Sanctieprotocol

Arc

Op College de Brink werken wij met een sanctieprotocol (onderaan deze pagina te downloaden). Hierdoor is er voor alle partijen duidelijkheid over welke sanctie de directie van College de Brink kan opleggen wanneer een leerling de schoolregels overtreedt. De overtredingen worden gemeld in SOM en incidenten in IRIS.

Op College de Brink garanderen wij de veiligheid van iedere leerling en van ieder personeelslid. Wij werken in principe met maar één schoolregel. Deze luidt: “Je gedraagt je.”

Op College de Brink zijn wij gewend elkaar aan te spreken op wangedrag en elkaar te complimenteren bij gewenst gedrag.

Op iedere school komt het voor dat de directie soms moet optreden omdat de regels worden overtreden. De directie van College de Brink hanteert inzake de hieronder genoemde delicten de daarbij vermelde sancties.