Stage leerjaar 3

Arc

Je stageperiode in leerjaar 3 heeft als doel dat je een meer verantwoorde keuze kunt maken voor je beroepsopleiding binnen het beroepsprofiel. Dat je inzicht krijgt in de eisen die gesteld worden aan een goede beroepshouding. Verder maak je kennis met de werksfeer binnen een bedrijf. Je doet ervaring op met beroepsgerichte vaardigheden en je leert omgaan met collega’s en leidinggevenden.

De stage is een verplicht onderdeel van het examenprogramma en moet minimaal met een voldoende worden afgesloten. Van je docent hoor je aan welke eisen je stage moet voldoen. Je dient zelf een stagebedrijf te zoeken, bij voorkeur binnen je vakroute. Tijdens de lessen krijg je de benodigde ondersteuning en bruikbare tips van je docenten over het solliciteren naar een stageplek. Zo wordt het bijvoorbeeld aangeraden om langs te gaan bij bedrijven en je gemaakte cv persoonlijk te overhandigen. Het is de bedoeling dat je 32 uur per week stage loopt. Samen met het stagebedrijf overleg je zelf hoe deze uren worden ingezet.

Voor aanvang van de stageperiode ontvang je een stageboekje waarin je alle informatie kunt teruglezen. In dit boekje is tevens een stagecontract opgenomen. Deze moet door de betrokken partijen worden ondertekend en worden ingeleverd bij je beroepsdocent.