Verzuimprotocol

Arc

Als een leerling meerdere keren ongeoorloofd afwezig is, verzuimt huiswerk te maken en/of uit de les gestuurd wordt dan volgen we de stappen uit ons verzuimprotocol.