Ziekmelden

Arc

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te melden dat de leerling ziek is. Dit kan alleen telefonisch door een van de ouders/verzorgers (dus niet via e-mail) tussen 8.30 uur en 9.00 uur bij de receptie van de school.

Op de dag dat de leerling weer terugkomt op school meldt hij zich beter bij de receptie. Dat gebeurt met een briefje van de ouders waarop vermeld is wanneer de afwezigheid begon en wanneer die eindigde. De handtekening van een ouder is nodig om vast te stellen dat het briefje daadwerkelijk door ouders geschreven is.

Ziek op school?

Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt, dan dient hij zich te melden de receptie. We verwachten dat ouders met school contact opnemen om de thuiskomst te bevestigen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

College de Brink

College de Brink

Receptie (openingstijden 08.30 - 17.00 uur)