ZW

Arc
ZW

Zorg & Welzijn

Deze vakroute is een zeer brede opleiding met veel verschillende mogelijkheden. Hierin wordt je voorbereid op een beroep binnen de domeinen van uiterlijke verzorging en zorg van het mbo.
Mogelijke functies zijn te vinden in de verzorging, verpleging, activiteitenbegeleiding, dokters-, tandarts- of apothekersassistentie, werken met kinderen, uiterlijke verzorging, dames- of herenkapper en geüniformeerde beroepen.

In de derde klas volgen de leerlingen naast de algemene vakken (Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv, lo en biologie) het beroepsgerichte vak Zorg & Welzijn. Bij dit vak krijg je zowel theorie als praktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere voeding (van baby tot oudere), schoonmaak, textiel, groei en ontwikkeling, zieken, uiterlijke verzorging en kappen.

De doorlopende leerlijn (leerjaar 3 & 4) start in leerjaar 3 met WPS. WPS staat voor werkpleksimulatie en dat betekent dat de theorie en praktijk wordt afgestemd op het beroepsveld. In het lokaal zijn werkplekken ingericht, zoals je die ook tegenkomt in een echte arbeidssituatie.
Naast de lessen op school bestaat het programma voor een deel uit leren in het beroepsveld. Hiervoor lopen de leerlingen voor een deel al stage in het derde leerjaar. In het vierde leerjaar lopen de basis- en lwoo-leerlingen gedurende het gehele schooljaar een dag per week stage.

In de zorgsector en welzijnssector moet je veel staan en lopen en ook regelmatig tillen. Kun je daar tegen? Ben je allergisch voor bepaalde stoffen? Meestal werk je met je handen. Je gaat veel met mensen om. Heb je een vrolijk en opgewekt karakter? Je kunt te maken krijgen met onregelmatige diensten. En wat ook heel belangrijk is: kun je geduld opbrengen voor anderen? Kortom een leuk beroepsveld met vele uitdagingen.

Verder leren

Na de vakroute ZW op College de Brink is doorstroming mogelijk naar het mbo:

  • Niveau 4, de middenkaderopleiding (mits je de juiste examencijfers hebt)
  • Niveau 3, de vakopleiding voor bijvoorbeeld Zorg en Welzijnswerk
  • Niveau 2, de basisberoepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) of beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Niveau 1, in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), het vroegere leerlingwezen)