Laatste toetsweek 4 – leerjaar 1 t/m 3

16 Jun
22 Jun
Arc

Datum onder voorbehoud i.v.m. voortgang school na 2 juni / coronamaatregelen.

Let op! De toetsen uit deze toetsweek zijn niet herkansbaar.

Terug naar het agenda overzicht