Medewerkers

Arc

De snelste en makkelijkste manier om contact te krijgen met een docent of andere medewerker is per e-mail.

Contact De Fontein
035 6927676
info-df@gsf.nl

Directeur
Mevr. B. Mol | 035 6927676 | bmol@gsf.nl

Locatie leider en verantwoordelijk voor leerjaar 3 en 4
Mevr. I.M. Snoeker | 06 53134694 | isnoeker@gsf.nl 

Teamleider leerjaar 1 en 2 
Dhr. R. de Groot
rdgroot@gsf.nl

Administratie
Mevr. I. Hollander
Mevr. C. Wiegmans

Conciërge
Dhr. S.W. van der Panne
Mevr. R. van de Velden

Examensecretaris klas 3
Dhr. H. Zondag
hzondag@gsf.nl

Coördinator LOB leerjaar 1, 2 en 3
Mevr. A. Vleming
avleming@gsf.nl

Examensecretaris klas 4
Coördinator LOB leerjaar 4
Dhr. J. Vos
jvos@gsf.nl

Medewerker Mediatheek
Mevr. Y. Brunekreef
ybrunekreef@gsf.nl

Roostermaker
Dhr. R. Keulers
rkeulers@gsf.nl

Schoolopleider
Dhr. E.J. Laagland

ICT-coördinator
Mevr. C. Vos
cvos@gsf.nl

Vertrouwenspersoon
Mevr. M. Innemee
06-22147671
minnemee@gsf.nl
Dhr. P. Willemsen
pwillemsen@gsf.nl

Zorgcoördinator
Mevr. S. Pot
spot@gsf.nl

Docenten

Mevr. L. Aartsen (rekenen)
aart
laartsen@gsf.nl

Mevr. A. Alieva (Engels)
alia
aalieva@gsf.nl

Dhr. W. Arends (Nederlands)
arew
warends@gsf.nl

Mevr. E.C. Barink (Duits, Engels)
bari
ebarink@gsf.nl  

Mevr. A. Eleveld

elea
aeleveld@gsf.nl

Mevr. J. van Elk
elkj
jvelk@gsf.nl

Mevr. I. van Goor (drama)
goor
ivgoor@df.gsf.nl

Mevr. S. Groeneweg (tekenen, ckv)
gros
sgroeneweg@gsf.nl

Mevr. D. de Groot (tekenen, CKV)
grod
ddgroot@gsf.nl

Dhr. R. de Groot  (biologie en aardrijkskunde)
gror
rdgroot@gsf.nl

Dhr. A Hammad (Engels)
hama
ahammad@gsf.nl

Mevr. M.J. Harasko (Duits)
hara
mharasko@gsf.nl

Dhr. M. Hazewindus (Economie/ Wiskunde A)
haze
mhazewindus@gsf.nl

Dhr. P. Hogenbirk (lichamelijke opvoeding)
hoge
phogenbirk@gsf.nl

Dhr. J. Hollink (biologie/ aardrijkskunde)
holj
jhollink@gsf.nl

Mevr. M. Innemee (wiskunde, biologie)
inne
minnemee@gsf.nl

Dhr. D. de Jong (Aardrijkskunde)
jond
ddjong@gsf.nl

Mevr. S. de Jongh (Nederlands)

jonh
sdjongh@gsf.nl

Mevr.I. Julsing (aardrijkskunde, geschiedenis, digitale geletterdheid)
juls
ijulsing@gsf.nl

Mevr. F. Karnebeek (Engels)
karf
fkarnebeek@gsf.nl

Dhr. B. van Kesteren (NASK)
kesb
bvkesteren@gsf.nl

Mevr. K. Knapen (Frans)
knka
kknapen1@gsf.nl

Mevr. N. de Kromme (geschiedenis)
kron
ndkromme@gsf.nl

Dhr. E.J. Laagland (lichamelijke opvoeding)
laag
elaagland@gsf.nl

Dhr. B. Lagerburg (Engels)
lagb
blagerburg@gsf.nl

Mevr. S. Lagerburg (Duits)
l
agm
slagerburg@gsf.nl

Dhr. B. Leung (Nederlands)
leub
bleung@gsf.nl

Mevr. H.E.M. Malingré ( natuur- en scheikunde)
mali
hmalingre@gsf.nl

Dhr. B. Menninga (CKV)
menb
bmenninga@gsf.nl

Mevr. C. Mooren (Tekenen, CKV, Nederlands)
mooc
cmooren@gsf.nl

Mevr. M. Olsthoorn (Frans)
olst
molsthoorn@gsf.nl

Mevr. N. Pkhaladze (Engels)
pkha
npkhaladze@gsf.nl

Dhr. S. W. van der Panne (Onderzoeken en ontwerpen)
panne
svdpanne@gsf.nl

Mevr. S. Ponteyn (Remedial Teacher)
pont
sponteyn@gsf.nl

Mevr. S. Pot (Frans)
pots
spot@gsf.nl

Dhr. B. Pronk (Onderzoeken en ontwerpen)
prob
bpronk@gsf.nl

Dhr. R. Schijns (biologie)
scha
rschijns@gsf.nl 

Dhr. D. Sinkeldam (geschiedenis)
sink
dsinkeldam@gsf.nl

Mevr. P. den Uyl (kantinebeheerder)
uylp
pduyl@gsf.nl 

Mevr. R. van de Velden (conciërge)
velr
rvdvelden@gsf.nl

Mevr. C. Vos (digitale geletterdheid)
vosc
cvos@gsf.nl

Dhr. J. Vos (natuur- en scheikunde)
vosj
jvos@gsf.nl

Dhr. P. Willemsen (geschiedenis, maatschappijleer)
wilp
pwillemsen@gsf.nl

Dhr. M. Wolters (Muziek, CKV)
mwol
mwolters@gsf.nl

Dhr. L. Zeeman (lichamelijke opvoeding)
zeem
lzeeman@gsf.nl

Dhr. H.J.G. Zondag (wiskunde)
zonh
hzondag@gsf.nl