Medewerkers

Arc

De snelste en makkelijkste manier om contact te krijgen ment een docent of andere medewerker is per e-mail.

Contact De Fontein
035 6927676
info-df@gsf.nl

Directeur
A. Nagel | 06 14859830 | anagel@gsf.nl

Locatie leider en verantwoordelijk voor alle leerjaren
Mevr. I.M. Snoeker | 06 53134694 | isnoeker@gsf.nl

Administratie
Mevr. I. Hollander
Mevr. C. Wiegmans

Conciërge
S.W. van der Panne

Examensecretaris klas 3
H. Zondag
hzondag@gsf.nl

Coördinator LOB leerjaar 2 en 3
Mw. M.P.C.A. Celie
mcelie@gsf.nl

Examensecretaris klas 4
Coördinator LOB leerjaar
J. Vos
jvos@gsf.nl

Mediathecaris/Mediacoach
Mw. T.H. van Ogtrop
tvogtrop@gsf.nl

Roostermaker
S. Barrink

Schoolopleider
E.J. Laagland

ICT-coördinator
Mw. C. Vos
cvos@gsf.nl

Vertrouwenspersoon
Mw. M. Innemee
06-22147671
minnemee@gsf.nl
P. Willemsen
pwillemsen@gsf.nl

Zorgcoördinator
E. Veldt
eveldt2@gsf.nl

Teaching leader (onderwijsontwikkeling)
R. de Groot
rdgroot@gsf.nl

Docenten

Mw. L. Aartsen (rekenen)
aart
laartsen@gsf.nl

Mw. A. Alieva (Engels)
alia
aalieva@gsf.nl

W.Arends (Nederlands)
arew
warends@gsf.nl

Mw. E.C. Barink (Duits, Engels)
bari
ebarink@gsf.nl

P. Fennis (Engels)
fenn
pfennis@gsf.nl

Mw. I. van Goor (drama)
goor
ivgoor@df.gsf.nl

Mw. S. Groeneweg (tekenen, ckv)
gros
sgroeneweg@gsf.nl

Mw. D. de Groot (tekenen, CKV)
grod
ddgroot@gsf.nl

R. de Groot  (biologie)
gror
rdgroot@gsf.nl

Mw. M.J. Harasko (Duits)
hara
mharasko@gsf.nl

P.Hasselaar (economie)
hasp
phasselaar@gsf.nl

J. Hollink (biologie)
holj
jhollink@gsf.nl

Mw. M. Innemee (wiskunde, biologie)
inne
minnemee@gsf.nl

Mw. S. de Jongh (Nederlands)
jonh
sdjongh@gsf.nl

Mw.I. Julsing (aardrijkskunde, geschiedenis)
juls
ijulsing@gsf.nl

Mw. K. Knapen (Frans)
knka
kknapen1@gsf.nl

E.J. Laagland (lichamelijke opvoeding)
laag
elaagland@gsf.nl

Mw. H.E.M. Malingré ( natuur- en scheikunde)
mali
hmalingre@gsf.nl

Mw. M. Meijs (Engels)
meijs
mmeijs@gsf.nl

S. Polak (Duits)
pola
spolak2@gsf.nl

Mw. S. Pot (Frans)
pots
spot@gsf.nl

D. Sinkeldam (geschiedenis)
sink
dsinkeldam@gsf.nl

J. Vos (natuur- en scheikunde)
vosj
jvos@gsf.nl

P. Willemsen (geschiedenis)
wilp
pwillemsen@gsf.nl

L. Zeeman (lichamelijke opvoeding)
zeem
lzeeman@gsf.nl

H.J.G. Zondag (wiskunde)
zonh
hzondag@gsf.nl