Medewerkers

Arc

De snelste en makkelijkste manier om contact te krijgen met een docent of andere medewerker is per e-mail.

Contact De Fontein
035 6927676
info-df@gsf.nl

Directeur
Dhr. A. Nagel | 06 14859830 | anagel@gsf.nl

Locatie leider en verantwoordelijk voor leerjaar 3 en 4
Mevr. I.M. Snoeker | 06 53134694 | isnoeker@gsf.nl 

Teacher leader (onderwijsontwikkeling)
tijdelijk: Teamleider leerjaar 1 en 2 
Dhr. R. de Groot
rdgroot@gsf.nl

Administratie
Mevr. I. Hollander
Mevr. C. Wiegmans

Conciërge
Dhr. S.W. van der Panne

Examensecretaris klas 3
Dhr. H. Zondag
hzondag@gsf.nl

Coördinator LOB leerjaar 2 en 3
Mevr. A. Vleming
avleming@gsf.nl

Examensecretaris klas 4
Coördinator LOB leerjaar 4
Dhr. J. Vos
jvos@gsf.nl

Mediathecaris/Mediacoach
Mevr. T.H. van Ogtrop
tvogtrop@gsf.nl

Medewerker Mediatheek
Mevr. Y. Brunekreef
ybrunekreef@gsf.nl
Dhr. J. van Ogtrop
jvogtrop@gsf.nl

Roostermaker
Dhr. R. Keulers

Schoolopleider
Dhr. E.J. Laagland

ICT-coördinator
Mevr. C. Vos
cvos@gsf.nl

Vertrouwenspersoon
Mevr. M. Innemee
06-22147671
minnemee@gsf.nl
Dhr. P. Willemsen
pwillemsen@gsf.nl

Zorgcoördinator
Mevr. S. Pot
spot@gsf.nl

Docenten

Mevr. L. Aartsen (rekenen)
aart
laartsen@gsf.nl

Mevr. A. Alieva (Engels)
alia
aalieva@gsf.nl

Dhr. W. Arends (Nederlands)
arew
warends@gsf.nl

Mevr. E.C. Barink (Duits, Engels)
bari
ebarink@gsf.nl 

Mevr. M. van der Ende (Duits)
Enma
mvdende@gsf.nl

Dhr. P. Fennis (Engels)
fenn
pfennis@gsf.nl

Mevr. I. van Goor (drama)
goor
ivgoor@df.gsf.nl

Mevr. S. Groeneweg (tekenen, ckv)
gros
sgroeneweg@gsf.nl

Mevr. D. de Groot (tekenen, CKV)
grod
ddgroot@gsf.nl

Dhr. R. de Groot  (biologie en aardrijkskunde)
gror
rdgroot@gsf.nl

Dhr. A Hammad
hama
ahammad@gsf.nl

Mevr. M.J. Harasko (Duits)
hara
mharasko@gsf.nl

Dhr. P.Hasselaar (economie)
hasp
phasselaar@gsf.nl

Dhr. J. Hollink (biologie)
holj
jhollink@gsf.nl

Mevr. M. Innemee (wiskunde, biologie)
inne
minnemee@gsf.nl

Mevr. S. de Jongh (Nederlands)
jonh
sdjongh@gsf.nl

Mevr.I. Julsing (aardrijkskunde, geschiedenis)
juls
ijulsing@gsf.nl

Mevr. K. Knapen (Frans)
knka
kknapen1@gsf.nl

Dhr. E.J. Laagland (lichamelijke opvoeding)
laag
elaagland@gsf.nl

Mevr. H.E.M. Malingré ( natuur- en scheikunde)
mali
hmalingre@gsf.nl

Mevr. M. Meijs (Engels)
meijs
mmeijs@gsf.nl

Dhr. S. W. van der Panne (Onderzoeken en ontwerpen)
panne
svdpanne@gsf.nl

Mevr. S. Pot (Frans)
pots
spot@gsf.nl

Dhr. B. Pronk (Onderzoeken en ontwerpen)
prob
bpronk@gsf.nl

Dhr. R. Schijns (biologie)
scha
rschijns@gsf.nl 

Dhr. D. Sinkeldam (geschiedenis)
sink
dsinkeldam@gsf.nl

Dhr. M. van Vliet (Frans)
vlim
mvvliet@gsf.nl

Dhr. J. Vos (natuur- en scheikunde)
vosj
jvos@gsf.nl

Dhr. P. Willemsen (geschiedenis)
wilp
pwillemsen@gsf.nl

Dhr. L. Zeeman (lichamelijke opvoeding)
zeem
lzeeman@gsf.nl

Dhr. H.J.G. Zondag (wiskunde)
zonh
hzondag@gsf.nl