Actueel

31 mei 2021
Arc

Update 11 November
Helaas is de opleidingsmarkt van dinsdag 16 november gecanceld i.v.m. de oplopende besmettingen.

Update 3 November
Opleidingenmarkt voor leerjaar 3 en 4 (gecanceld!)
Op dinsdag 16 november 2021 organiseren wij voor onze leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 4 de jaarlijkse opleidingenmarkt. Dit jaar doen wij dit in samenwerking met de Sint Vitusmavo en Yuverta (voorheen Wellantcollege) Naarden. Om grote drukte en het risico op besmetting en verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te voorkomen, is de avond verdeeld in drie rondes (18.00-19.00 uur en 19.00-20.00 uur zijn voor St. Vitus en Yuverta). 

De opleidingenmarkt voor de derdejaars en vierdejaars leerlingen van De Fontein is te bezoeken tussen 20.00 – 21.00 uur.Locatie: De Fontein
Op deze markt vindt u stands van zowel het mbo als een aantal havo scholen uit de omgeving. Het is dé kans om informatie in te winnen over de verschillende vervolgopleidingen voor uw zoon/dochter. Uw zoon/dochter gaat in februari zijn/haar profielkeuze maken. Deze opleidingenmarkt kan de profielkeuze vergemakkelijken. 
De markt maakt deel uit van het LOB-programma van leerjaar 3 van onze school en uw zoon/dochter is dan ook verplicht deze markt te bezoeken. Bij afwezigheid krijgt hij/zij een vervangende opdracht. 
Voor leerjaar 4 is het bezoeken van de opleidingenmarkt niet verplicht. Vorig schooljaar is de opleidingenmarkt vanwege Covid-19 niet doorgegaan. Wij willen uw zoon/dochter de gelegenheid geven om de opleidingenmarkt alsnog te bezoeken. Vandaar dat zij van harte welkom zijn! 
Ik verzoek u vriendelijk om uw zoon/dochter tijdens het bezoek aan de opleidingenmarkt te begeleiden, zodat u met uw zoon/dochter het gesprek aan kunt gaan met de betreffende scholen. Om een te grote drukte te voorkomen graag één ouder/begeleider mee. 
LOB is een gedeelde verantwoordelijkheid van de leerling, de ouder/verzorger en de school. Ik hoop u dan ook allemaal te zien op dinsdag 16 november! 

Met vriendelijke groet, Anna Vleming LOB coördinator


Update 27 oktober
Op dinsdag 2 november t/m maandag 8 november start de eerste toetsweek voor leerjaar 1. Van donderdag 4 t/m woensdag 10 november start de toetsweek voor leerjaar 2 en 3. We wensen alle leerlingen veel succes met de voorbereiding en het maken van hun toetsen!

Update 15 oktober
Er is een nieuwbrief aan leerlingen en ouders per e-mail verstuurd.

Update 27 augustus
Leerlingen en ouders hebben per e-mail informatie ontvangen over de aangepaste coronamaatregelen.
Vanaf 25 september hoeven de leerlingen geen mondkapje meer te dragen. Daarnaast vervalt ook de 1,5 meter-afstand-regel tussen docent en leerling en kan de docent weer door de klas lopen.  

De basisregels blijven nog wel gelden:
– regelmatig handen wassen (dispensers);
– in elleboog niezen/hoesten;
– zelftesten; 

Bij klachten blijven leerlingen thuis en laten zich testen door de GGD. Een zelftest volstaat dan niet (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen)


Update 18 augustus
Uiterlijk vrijdag 20 augustus ontvangen ouders en leerlingen een e-mail over de de eerste schoolweek vanaf 24 augustus.
Deze e-mail zal informatie bevatten over o.a.:
– de introductieweek
– huidige coronamaatregelen/ mondkapjesplicht

Update 2 juli
100% geslaagden!