Onderzoek naar impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met de GGD

27 oktober 2021
Arc

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Onze school helpt de GGD daarom om de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door het uitzetten van een online vragenlijst onder al onze leerlingen van klas 2 en 4. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is  een extra meting naast  de bestaande/reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd, die eens in de vier jaar gehouden wordt.  

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? 

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en voeren deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn voor de zomer van 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en van de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen zijn er resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen de landelijke overheid en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo levert  de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een belangrijke bijdrage  aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD voert de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl

Heeft u vragen?

Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Dan kunt u contact opnemen met de epidemioloog van de GGD Manita van Acker, m.vanacker@ggdgv.nl of kijk bij de veel gestelde vragen op de website van de GGD.