Belangrijke data

Arc

mei

31 mei
01 jun

Pinksteren

juni

01 jun

2e Pinksterdag – school gesloten

02 jun

Cito-volgtoetsen – inhaalmoment leerjaar 1 t/m 3 van wo 27 + do 28 mei 2020

VERVALT!
02 jun

Leerjaar 2 – controles GGD – uitgevoerd door mw. Saskia Nagtegaal, jeugdverpleegkundige GGD.

VERVALT!
04 jun

Op 4 juni is bekend wie geslaagd of vooralsnog gezakt is – leerjaar 4

Alle leerlingen worden dan door hun coach gebeld. Tijdstippen volgen. I.v.m. het vervallen van het landelijk CSE (Centraal Schriftelijk Examen)
08 jun

Toetsvrije dag leerjaar 1 t/m 3

VERVALT!
09 jun

Sportdag leerjaar 1 t/m 3

VERVALT! In verband met de corona-maatregelen en de te volgen RIVM-richtlijnen
10 jun

Uitslag CSE (Centraal schriftelijk examen) 1e tijdvak – leerjaar 4

VERVALT!
15 jun

Laatste officiële lesdag leerjaar 1 t/m 3

De leerlingen moeten beschikbaar blijven voor school tot en met de rapportuitreiking door de coach op vrijdag 3 juli 2020.
15 jun
18 jun

CSE(Centraal schriftelijk examen) 2e tijdvak (herexamens) – leerjaar 4

VERVALT!
16 jun
22 jun

Laatste toetsweek 4 – leerjaar 1 t/m 3

Datum onder voorbehoud i.v.m. voortgang school na 2 juni / coronamaatregelen. Let op! De toetsen uit deze toetsweek zijn niet herkansbaar.
18 jun

Op 18 juni is bekend wie geslaagd of gezakt is na de resultaatsverbeteringstoets – leerjaar 4

I.v.m. het vervallen van het landelijk CSE (Centraal Schriftelijk Examen)
23 jun

Inhalen gemiste toetsen uit laatste toetsweek 4 – leerjaar 1 t/m 3

Datum onder voorbehoud i.v.m. voortgang school na 2 juni / coronamaatregelen.
26 jun

Uitslag CE (Centraal Examen) 2e tijdvak (herexamens) leerjaar 4

VERVALT!
29 jun

Laatste buitenschoolse activiteit einde schooljaar leerjaar 1 t/m 3

VERVALT! In verband met de corona-maatregelen en de te volgen RIVM-richtlijnen
30 jun

Revisievergadering leerjaar 1 t/m 3

30 jun

Diploma-uitreiking leerjaar 4 – onder voorbehoud

De doorgang van de geplande diploma uitreiking is afhankelijk van de mogelijkheden die de kabinetsmaatregelen dan bieden.

juli

02 jul

Schoolboeken inleveren – Van Dijk – leerjaar 1 t/m 4 + inleveren kluissleutel – volgens de RIVM-richtlijnen

Tevens leveren de 4e jaars leerlingen + leerlingen die naar een andere school gaan, vandaag hun kluissleutel in bij dhr. v.d. Panne. De exacte tijden voor het inleveren volgen later.  
03 jul

Rapportuitreiking in coachklas door coach – leerjaar 1 t/m 3

Afhankelijk van de te volgen RIVM-richtlijnen. Leerjaar 1 – 1e uur Leerjaar 2 – 2e uur leerjaar 3 – 3e uur
06 jul
14 aug

Zomervakantie