Iets kwijt -schade

Arc

Iets kwijt of schade

Eigen verantwoordelijkheid
Wij verwachten van leerlingen dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen spullen en dat ze van andermans spullen afblijven.
Veel problemen zijn te voorkomen door geld, telefoons, muziekspelers en dergelijke niet te laten rondslingeren in een jas of tas, maar op te bergen in een kluisje. Iedere leerling is verplicht zo’n kluisje te huren. Voor de zekerheid controleert de schoolleiding samen met de politie alle kluisjes enkele malen per cursusjaar op de aanwezigheid van verboden spullen, zoals wapens en drugs. Nog beter is het als leerlingen dure zaken gewoon thuislaten. Verder verwachten wij dat leerlingen hun fiets of ander vervoermiddel netjes in het rek plaatsen.

Ondanks alle afspraken gaat het soms toch mis.

• Een leerling die iets kwijt is, kan het best even langs de conciërge lopen. Die verzamelt en bewaart alle gevonden voorwerpen. Wat er aan het eind van het schooljaar nog ligt, wordt weggedaan.

• Bij schade aan fietsen of andere vervoermiddelen is het verstandig dit te melden. In een aantal gevallen is de schade namelijk te verhalen op de WA-verzekering van een medeleerling.

• Bij diefstal vragen wij u altijd aangifte te doen en de diefstal bij de directie te melden. Bij diefstal door leerlingen schakelt de school zonder uitzondering de politie in.

Ongevallen en aansprakelijkheid

EHBO
Bij kleine verwondingen, verstuikingen en builen verleent de school zelf eerste hulp. Bij twijfels over de ernst en aard van het letsel nemen we contact met u op.

Ongevallen
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallen- verzekering afgesloten voor alle leerlingen van De Fontein.
Verzekerd zijn ongevallen waarbij leerlingen lichamelijk letsel oplopen, wat voor letsel dat ook is. De polis keert maximaal het volgende uit:

• € 2.500.– medische kosten

• € 2.500,– tandheelkundige kosten

• € 50.000,– bij algehele blijvende invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage van deze som uitgekeerd. Dit staat in de polis om- schreven

• € 5.000,– bij overlijden.

Bij een ongeval zijn ook bril, kleding en studiemateriaal verzekerd tot maximaal € 125,- per ongeval, indien het om persoonlijk eigendom van de leerling gaat. Deze schade wordt alleen vergoed als na het ongeval een arts geraadpleegd is. De verzekering dekt geen schade aan eigendommen indien en voor zover die schade op een andere verzekering kan worden geclaimd. Van de verzekering van de school kan dan alleen het eigenrisicobedrag worden teruggevraagd. Voor uitstapjes/stages sluit de school ook verzekeringen af. De leerlingen zijn daardoor ook verzekerd tijdens excursies, schoolreizen, buitenschoolse weken en dergelijke. Dit geldt zowel in als buiten Nederland. Een voorwaarde is wel dat het gaat om activiteiten onder toezicht van de school. Een ongeval moet u binnen 24 uur melden bij de school- administratie, die zorgt voor een tijdige afhandeling. U kunt bij de administratie een formulier halen dat u meteen invult en weer inlevert. Is er niemand bij de schooladministratie (vakantie, weekend), dan kunt u het ongeluk ook later melden. Dat moet dan wel zo spoedig mogelijk. Bij een ongeluk in het buitenland is het verstandig de SOS Alarmcentrale (0031 20 65 15151) te bellen. Dan hebt u het ongeval officieel gemeld. Ook kan de Alarmcentrale u adviseren over wat er moet gebeuren: denk aan vervoer terug naar Nederland of ziekenhuisopname.

Aansprakelijkheid
Leerlingen gebruiken in de school, op het sportterrein of elders allerlei voorwerpen of laten die achter.
Als deze spullen zoek raken of beschadigd worden, aanvaardt de Stichting Gooise Scholen Federatie (bestuur, docenten en onderwijsondersteunend personeel) hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Eigendommen van leerlingen zijn niet tegen diefstal verzekerd.

Stage
Het schoolbestuur heeft een verzekering afgesloten voor schade die leerlingen tijdens hun stage aan anderen toebrengen.
De school is verzekerd voor maximaal € 12.500,- per geval, met een eigen risico van € 250,- voor de leerling. Het kan gaan om schade aan eigendommen en aan personen. Voor de stage moet wel een stageovereenkomst gesloten zijn.