Medische verklaring

Arc

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt door een insect wordt geprikt of iets dergelijk. In zo’n geval zal de school altijd contact
opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Een enkele
keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de
leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een “eenvoudige” pijnstiller of dat
een arts geconsulteerd moet worden. Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan het formulier
afdrukken, invullen en meegeven aan uw zoon of dochter?