Pedagogisch klimaat

Arc

De schoolregels’

Op de Fontein willen we een prettig klimaat, waarbij iedereen zich veilig voelt en optimale prestaties mogelijk zijn. Hieronder kunt u het document downloaden waarin we onze verdere uitgangspunten weergeven.