Bijzondere programma’s

Arc
Bijzondere programma’s

Bijzondere programma’s op het Goois Lyceum

De bijzondere programma’s van het Goois Lyceum zijn de parels van je middelbare schooltijd. Op een school zijn veel dingen die moeten. Leerlingen moeten aanwezig zijn en moeten bepaalde vakken volgen. Evenzo moet een docent er voor zorgen dat de leerlingen zich het door de overheid vastgelegde curriculum eigen maken.

De bijzondere programma’s van het Goois Lyceum voegen daar iets aan toe: dingen die mogen, die inspireren. Het programma bestaat uit aantrekkelijke lessen en workshops over een veelheid van onderwerpen die leerlingen op vrijwillige basis kunnen volgen. De betrokken docenten zijn kundig op hun onderwerp.

Het Goois Lyceum wil met het aanbieden van de bijzondere programma’s drie doelen realiseren:

 • Leerlingen meer vrijheid en autonomie geven in het bepalen van hun leerroute door de school.
 • Leerlingen de ruimte geven zich te bekwamen in thema’s waar hun vakmanschap en kennis optimaal tot uiting komt;
 • Leerlingen de mogelijkheid geven een programma te kiezen dat voor hen zinvol is in de situatie en levensfase waarin ze verkeren.

Praktische zaken voor leerlingen

 • Je hoeft niet deel te nemen aan een bijzonder programma, het mag. Je mag je ook voor meer programma’s aanmelden.
 • Studiehulp gaat altijd vóór het volgen van een bijzonder programma.
 • Niet alle bijzondere programma’s zijn voor iedereen geschikt. Dit staat aangegeven.
 • Aan de meeste bijzondere programma’s zijn geen kosten verbonden. Soms zijn er reiskosten. Die betaal je zelf.
 • Je meldt je rechtstreeks voor een programma aan via Zermelo.
 • Als er teveel aanmeldingen zijn, maakt de organiserende docent een keuze.
 • In alle gevallen wordt een goede inzet en een positieve houding verwacht. Lukt dit niet, dan kan de docent je wegsturen.
 • Sommige bijzondere programma’s vinden plaats tijdens reguliere lessen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof. Als je cijfers voor de reguliere vakken onder druk staan, is het volgen van een bijzonder programma soms geen goed idee.
 • Voor elke deelname aan een bijzonder programma ontvang je een certificaat van het Goois Lyceum met een korte omschrijving van het programma.

Neem voor specifieke vragen contact op met de organiserende docent. Voor algemene vragen benader je onze projectleider Bijzondere Programma’s, mevrouw Bilbija.

Hieronder vind je het actuele boekje met alle Bijzondere programma’s.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. J. Bilbija

Mw. J. Bilbija

Projectleider Bijzondere programma's