Boeken en leermiddelen

Arc

Vergoeding schoolboeken en andere leermiddelen

De schoolboeken en andere leermiddelen worden worden door de ouders besteld bij de firma Van Dijk, www.vandijk.nl

Ouders hoeven het grootste deel van het lesmateriaal niet zelf te kopen. Het Goois Lyceum zorgt voor: (leer)boeken, eigen lesmateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s en de (toegangs-)kosten van digitaal leermateriaal. De school krijgt hiervoor een groot deel vergoed door het ministerie, maar niet alles. Sommige lesmaterialen worden niet gratis beschikbaar gesteld, omdat meer kinderen van één gezin ze kunnen gebruiken of omdat ze niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn. Voorbeelden hiervan zijn: een atlas, woordenboeken, een agenda en de kosten van licencies van sommige computerprogramma’s zoals toetsprogramma GoFormative! Ook kopen ouders/verzorgers zelf zaken als een rekenmachine, het Chromebook, sportkleding, USB-sticks, schriften en multomappen en diverse benodigdheden voor in de etui.

Vragen en contact

Als u vragen hebt over ouderbijdragen of over schoolboeken, kijkt u dan in onze jaargids online. Heeft u daarna nog steeds vragen, dan kunt u contact opnemen via de mail met het secretariaat van de school, gl‐secretariaat@gsf.nl

Meer weten? Neem dan contact op met:

Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat