Bovenbouw leerlingen

Arc

Op deze pagina vind je allerlei praktische zaken bij elkaar die voor jou als bovenbouwleerling van belang zijn.

De Bovenbouw/Tweede fase

De Tweede Fase is de officiële benaming voor de bovenbouw havo/vwo. Naast een verplichte gemeenschappelijk deel en de vrije ruimte volgt een leerling één van de vier profielen (richtingen). Aan het eind van leerjaar 3 maken alle leerlingen een keuze voor één van de vier profielen, te weten Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT).

In de Tweede Fase werken we meestal met clustergroepen. Per lesuur zitten leerlingen in een verschillende samenstelling bij elkaar. De leerling volgt een eigen rooster, afhankelijk van de profiel- en vakkenkeuze.

Het eindexamen bestaat uit het centraal eindexamen (CE) en het schoolexamen (SE).

Vanaf het vierde leerjaar tellen alle cijfers mee voor het schoolexamen. Uiteindelijk telt het schoolexamen voor 50 procent mee voor het eindcijfer. De andere helft wordt gevormd door het centraal examen aan het einde van 5 havo of 6-vwo. Een aantal vakken kent geen centraal examen en wordt dus helemaal afgerond voorafgaand aan het CE: lichamelijke opvoeding, cultureel kunstzinnige vorming, Spaans elementair, onderzoek & ontwerpen (O&O) en de onderdelen van het combinatiecijfer (maatschappijleer en het profielwerkstuk).

Het schoolexamencijfer wordt opgebouwd uit alle cijfers die worden behaald in de bovenbouw. Alle toetsen (dit kunnen ook praktische opdrachten zijn) worden vooraf per vak vastgesteld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat voor elke jaarlaag in de bovenbouw wordt opgenomen in de studiegids. Deze studiegids wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt in de mentorlessen. Omdat alle toetsen meetellen voor het examen, geldt in de bovenbouw het examenreglement. We raden alle leerlingen en ouders van de bovenbouw sterk aan de studiegids goed door te lezen. Je vindt deze bestanden onderaan dit artikel.

Bestanden

Meer weten? Neem dan contact op met:

Dhr. drs. J. Roorda

Dhr. drs. J. Roorda

Afdelingsleider 3- en 4-vwo
Mw. drs. M.E.G. Smeur

Mw. drs. M.E.G. Smeur

Afdelingsleider 5- en 6-vwo
Mw. drs. K. van Houtert

Mw. drs. K. van Houtert

Afdelingsleider Havo leerjaar 3, 4 en 5