Herkansingsdag leerlingen bovenbouw, geen reguliere lessen.

08 Dec
Arc

Op deze dag zijn er geen reguliere lessen.
De leerlingen uit de bovenbouw maken hun herkansingen SE1.
Voor onderbouw leerlingen is dit een reparatiedag voor taken, voortgangstoetsen en opdrachten.

Terug naar het agenda overzicht