Informatieavond leerjaar 1

14 Sep
Arc

vanaf 19.30: de ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 kunnen kennismaken met de teamleider en de mentor van hun kind. Tijdstip en lokaal worden per mail gecommuniceerd.

Terug naar het agenda overzicht