Leerjaar 6

Arc

oktober

26 okt

Vrije dag

In verband met de onderwijsconferentie van de GSF zijn alle leerlingen vrij.

november

16 nov
20 nov

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De eerste toetsweek start op maandag 16 november voor alle leerlingen en duurt tot en met vrijdag 20 november.

december

03 dec

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE1 4H, 5H, 5V, 6V
08 dec

Herkansingsdag leerlingen bovenbouw, geen reguliere lessen.

Op deze dag zijn er geen reguliere lessen. De leerlingen uit de bovenbouw maken hun herkansingen SE1. Voor onderbouw leerlingen is dit een reparatiedag voor taken, voortgangstoetsen en opdrachten.
17 dec

Kerstgala voor leerjaar 2 tot en met 6

20.00 – 23.00: jaarlijkse kerstgala voor de leerlingen uit leerjaar 2 tot en met 6.
18 dec

Kerstontbijt

9.00 – 10.30: leerlingen uit de onderbouw vieren kerst met hun mentor. 10.30 – 12.00: kerstontbijt voor de leerlingen uit de bovenbouw. Hierna begint de kerstvakantie.

januari

04 jan

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.

februari

18 feb

Presentaties Profielwerkstuk 6-vwo

19.00: de leerlingen uit 6-vwo presenteren hun profielwerkstuk aan ouders en leerlingen uit 5-vwo.
19 feb

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn vrij.

maart

09 mrt
16 mrt

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De tweede toetsweek voor alle leerlingen start op woensdag 9 maart duurt tot en met dinsdag 16 maart.
26 mrt

Eindpresentaties meesterproeven technasium

19.00 – 21.30: de examenleerlingen van het technasium uit 5havo en 6-vwo presenteren hun meesterproef voor de opdrachtgevers en belangstellenden.
29 mrt

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE2 4H, 5H,  5V, 6V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)

april

01 apr

Herkansingsdag leerlingen bovenbouw, geen reguliere lessen

Op deze dag zijn er geen reguliere lessen. De leerlingen uit de bovenbouw maken hun herkansingen SE2. Voor onderbouw leerlingen is dit een reparatiedag voor taken, voortgangstoetsen en opdrachten.
06 apr
12 mei

Examentrainingen 5havo en 6-vwo

Vanaf woensdag 7 april tot aan de Centraal Examens worden er voor de examenleerlingen examentrainingen gegeven. De kick off hiervan is op 6 april om 13.30 uur.
14 apr

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.

mei

17 mei
31 mei

Centraal Examen

Op maandag 17 mei start het Centraal Examen voor de leerlingen in 5havo en 6-vwo. Het laatste examen is op maandag 31 mei. We wensen alle examenkandidaten veel succes!

juni

08 jun

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
16 jun

Uitslag Centraal Examen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen bekend. Alle leerlingen worden door hun mentor op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. Om 16.30 uur worden alle geslaagde leerlingen op school verwacht voor een feestelijke toast.
17 jun

Examenleerlingen verplicht op school

Voor 12 uur worden alle examenleerlingen volgens schema op school verwacht om te tekenen voor hun behaalde CE-resultaten en aan te geven of ze gebruik willen maken van een herkansing.
21 jun
23 jun

Herkansingen Centraal Examens

Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 juni zijn de herkansingen voor het Centraal Examen. Leerlingen hebben zich hiervoor moeten aanmelden.
22 jun

Informatieavond U-talent

Voor ouders en leerlingen uit 5- en 6-vwo is er een informatieavond over het U-talent excellentieprogramma.

juli

02 jul

Uitslag Centraal Examen na herkansingen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen na de herkansingen bekend. De leerlingen worden door hun mentor of de teamleider op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.
06 jul

Diploma-uitreiking 6-vwo

Feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen uit 6-vwo en hun ouders.
07 jul

Inleveren boeken

De boeken moeten volgens schema op school worden ingeleverd. Verdere informatie wordt per mail verstuurd.