Contact

Arc

Contact:

  • Hoofdnummer: 035-8003250 
  • Verzuim/ziekmelding: 035-8003273

Goois Lyceum

Vossiuslaan 2a,
1401 RT Bussum
Tel. 035-8003250
Mail. info-gl@gsf.nl

Brinnummer 14SM00


Afmelding bij ziekte

Als een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school komt, dan verwachten we dat een van de ouders dat tussen 08:00 en 09:00 uur telefonisch doorgeeft op telefoonnummer
035-8003273

Aanvraag bijzonder verlof

Het aanvragen van bijzonder verlof wordt schriftelijk door de ouders/verzorgers gedaan. U kunt daartoe de afdelingsleider mailen. Meer informatie over het aanvragen van bijzonder verlof vindt u in de jaargids op onze homepage.

Aanvraag verlof studiekeuzeactiviteit

Wanneer een studiekeuzeactiviteit (bijvoorbeeld een open dag of meeloopdag) onder schooltijd valt, mogen ouders/verzorgers daar verlof voor aanvragen voor hun kind. Voor havo bovenbouw mailt u rechtstreeks de afdelingsleider mevrouw van Houtert (kvhoutert@gsf.nl). De aanvraag voor de afdeling vwo bovenbouw gaat via het digitale aanvraagformulier. Graag zien wij de aanvraag minimaal een week van te voren tegemoet.

Alle mailadressen van onze medewerkers

Voor een totaaloverzicht van de e-mailadressen van al onze medewerkers verwijzen we naar de laatste bladzijden van onze jaargids.


Schoolleiding

Rector Mw. drs. M.A. Watts-Jones mwattsjones@gsf.nl
Adjunct Dhr. drs. M. Frissel mfrissel@gsf.nl

Afdelingsleiders

Leerjaar 1 Mw. drs. M. Vroonhof mvroonhof@gsf.nl
Leerjaar 2 Mw. drs. E. C. Raspe eraspe@gsf.nl
3 en 4 vwo Dhr. drs. J. Roorda jroorda@gsf.nl
3 t/m 5 havo Mw. drs. K. van Houtert kvhoutert@gsf.nl
5 en 6 vwo Mw. drs. M.E.G. Smeur msmeur@gsf.nl

Leerlingbegeleiding

Zorgcoördinator Mw. E. Veldt eveldt@gsf.nl
Begeleiding leerlingen met dyslexie Mw. M. Bischoff mbischoff@gsf.nl

Andere Functionarissen

Decaan Havo Dhr. ir. J. Mittendorff jmittendorff@gsf.nl
Decaan Vwo Mw. drs. H.A. Burzer aburzer@gsf.nl
Technator (leerjaar 1, 2 en 3)

Technator bovenbouw

Dhr. ir. drs. J. van Schaik

Mw. M.I. Kwint

jvschaik@gsf.nl

mkwint@gsf.nl

Projectleider Gymnasium Dhr. L.A. Zwemmer lzwemmer@gsf.nl

Verzuimcoördinator

Verzuimcoördinator (035-8003273) Mw. E. van Eis eveis@gsf.nl