De Leerlingenraad

Arc

De leerlingenraad

De leerlingenraad is het voornaamste aanspreekpunt voor zowel leerlingen als de schoolleiding over de dagelijkse gang van zaken en kwesties die voor leerlingen van belang zijn.
Leerlingen uit de leerlingenraad zijn bijvoorbeeld betrokken geweest bij de samenstelling van het schoolplan en zijn aanwezig op de open dag om ouders en leerlingen te woord te staan. Drie afgevaardigden van hen zitten ook in de medezeggenschapsraad.
Successen van de leerlingenraad zijn bijvoorbeeld ingrijpende veranderingen, zoals een derde trappenhuis of veranderingen in het alvorens genoemde schoolplan, maar ook kleinere veranderingen, zoals een pinautomaat in de kantine.
Het is belangrijk dat de stem van de leerling wordt gehoord. Het streven is dan ook om een zo divers mogelijke leerlingenraad te hebben met vertegenwoordiging uit alle leerjaren. Aan het begin van ieder schooljaar vindt er een ledenwerving plaats, waarna er nieuwe leden worden gekozen. Voor vragen, problemen en voorstellen kan er contact opgenomen worden met de voorzitter van de leerlingenraad, Amber Kal. Hieronder staat het mailadres.

Het leerlingenstatuut kun je vinden op de website van de GSF.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Benjamin Blokhuis (5 vwo)

Benjamin Blokhuis (5 vwo)

Voorzitter leerlingenraad