Digitale geletterdheid

Arc

‘En heb je veel geleerd van deze lesdag?’

‘Mwah, ik heb in elk geval het laatste seizoen van Game of Thrones af kunnen kijken.’

Gebruik van devices op school: goed idee of niet? Er zijn nadelen, maar zeker ook voordelen te noemen van het veelvuldig gebruik van de smartphone. Het Goois Lyceum vindt dit zeker een belangrijk onderwerp. De Onderwijswerkgroep Digitale Geletterdheid houdt zich bezig met het ontwikkelen van een visie en materiaal op dit gebied. Hiervoor zijn diverse mentorlessen ontworpen.

In de onderbouw richten docenten en leerlingen zich vooral op het technisch kunnen omgaan met hun devices en hun gedrag op sociale media. In de bovenbouw leggen we naast bewustzijn van je gedrag ook de nadruk op het ontwikkelen van een kritische blik waar het gaat om gebruik van bronnen en informatie op internet. Belangrijk hierbij is dat we de digitale ontwikkelingen kritisch maar niet belerend bekijken. Het doel blijft vooral om hiervoor met elkaar in gesprek te gaan.

Deze rubriek wordt binnenkort uitgebreid. Stay tuned..