Het Chromebook

Arc

Het Chromebook

Alle leerlingen maken op het Goois Lyceum gebruik van een ICT device, namelijk het Chromebook. Dit Chromebook dient ter ondersteuning in de lessen.

Wat is het?

Het Chromebook (afgekort CB) is een relatief goedkope, kleine laptop die niet werkt met een besturingssysteem zoals Windows of macOS maar met een online besturingssysteem: Chrome OS. Hierdoor start het apparaat snel op en loopt het apparaat zelden of nooit vast.

Leerlingen kunnen er eenvoudig documenten, spreadsheets, powerpoints, enquêtes en nog veel meer mee maken. Uiteraard heeft het CB toegang tot het Internet.  Alle documenten worden in de cloud van Google Drive opgeslagen. Voor Chromebook zijn veel educatieve apps ontwikkeld (Google Apps For Education). Diverse licenties van lesmethodes zijn geschikt voor het CB. Het CB heeft een toetsenbord en zowel een HDMI, een USB-c als een USB-poort. Hij kan met en zonder muis worden gebruikt.

Hoe wordt het CB ingezet in de les?

We hebben ervaren dat het CB een waardevolle aanvulling is op het onderwijs dat we aanbieden waarbij het gebruik van lesmethodes (boeken) en lessen van de vakdocent nog altijd de basis vormt. Wij maken bewust  de keuze om de lesstof maar ten dele digitaal aan te bieden. Het CB biedt docenten en leerlingen de mogelijkheid om meer digitaal (oefen)materiaal in de klas aan te bieden, te differentiëren in de klas (onderwijs op maat aan te bieden) en om leerlingen met elkaar te laten werken aan digitale documenten in welke lesruimte op school dan ook en zelfs op afstand. Tevens biedt het de mogelijkheid om digitale middelen, video en digitaal toetsmateriaal makkelijk te vervlechten tijdens de reguliere les. Tijdens de lockdown als gevolg van de Coronamaatregelen hebben we thuisonderwijs en onlinetoetsen kunnen verzorgen, met name omdat we allemaal dit device tot onze beschikking hadden.

Dagelijks gebruik in de les

Het CB zal niet elke les gebruikt worden, maar wel dagelijks. Uw kind neemt het CB daarom elke dag opgeladen mee naar school. Opladen op school is niet wenselijk, omdat we daarvoor niet voldoende contactpunten hebben. De accu levert zeven à acht uur gebruik op. Thuis kan het CB ook worden gebruikt, maar uw kind kan (thuis) op elke vaste pc of lap-top bij zijn/haar gedeelde documenten via Google Drive terecht.

Google Classroom is sinds 2017 het ondersteunende platform voor ons onderwijs naast SOM (cijfers, leerlingvolgsysteem) en Zermelo (roosterprogramma). Daarbij werken we met COOL (Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform). Leerlingen hebben al hun digitale educatieve materiaal via COOL bij elkaar. Docenten hebben de mogelijkheid om de activiteiten van hun leerlingen te volgen die via hun schoolaccount en in de school aan het werk zijn. 

Via Google Drive en/of Google Classroom vinden de leerlingen informatie die te maken heeft met hun eigen lessen, zoals:

• de leerstofplanning

• presentaties over de leerstof van de docent

• extra informatie van de verschillende vakken

Nieuwe leerlingen worden in de klas door de mentor en door hun docenten wegwijs gemaakt. Het gebruik van het Chromebook is echter zo gebruiksvriendelijk, dat leerlingen ook makkelijk van elkaar kunnen leren en zelf gebruik kunnen maken van de online helpdesk van Google. 

Een eigen Chromebook moet eenmalig (kosteloos) worden aangemeld in het beheer van de GSF. Dat gebeurt fysiek door uw kind op school bij de start van het eerste schooljaar. Met het Chromebook in beheer kan in een beveiligde omgeving getoetst worden en kunnen benodigde applicaties voor lessen die op afstand moeten worden gegeven geïnstalleerd worden. Tevens kan er meegekeken worden op het scherm van de leerling wanneer die op school aan het werk is. Dit beheer werkt enkel op school en heeft geen invloed op het aanmelden met een eventuele privé-account op het Chromebook. 

Afleiding door het internet en gebruik CB

We zijn ons bewust dat we leerlingen en ouders moeten blijven betrekken inzake het CB-gebruik en de soms ronduit onwenselijke verleidingen die de toegang tot internet met zich mee kunnen brengen. Het CB kan geconcentreerd studeren en efficiënt werken in de weg zitten wanneer een leerder afleiding niet kan weerstaan of moeite heeft om prioriteiten te stellen. 

Het veilig vervoeren van het Chromebook in de tas en op de bagagedrager is eveneens van belang. Ze zijn stevig, maar niet bestand tegen klap. Een stevige beschermende hoes is daarom een voorwaarde.

In de pauzes wordt het CB  niet door leerlingen gebruikt om ongelukjes met drinken en eten te voorkomen en om de batterij te sparen.

Het CB en leerlingen met dyslexie

Voor het CB bestaat een goed bruikbaar voorleesprogramma voor leerlingen met dyslexie om hun digitale boeken en teksten te kunnen gebruiken; Textaid. We onderzoeken op dit moment de gebruiksmogelijkheden voor onze school. Claroread en Kurzweill werken op het Chromebook niet. Voor meer informatie gaat u naar textaid of kunt u contact opnemen met onze dyslexiecoördinator Marloes Bischoff mbischoff@gsf.nl

Aanschaf Chromebook en beheer door de GSF

Er zijn drie mogelijkheden om op school met een CB te werken:

  1. Een leerlingen kan ‘s ochtends in de mediatheek een CB lenen en deze ‘s middags weer terug brengen. Alle bestanden waar de leerling op school mee werkt, zijn thuis vanaf willekeurig welke andere computer te benaderen. Een geleende CB mag de school niet verlaten.
  2. U schaft zelf een CB aan. De maximale schermgrootte is 13 inch om te voorkomen dat een leerling “verdwijnt” achter het scherm. Een eigen CB moet eenmalig worden aangemeld bij de management console van de GSF. Dit is een programma voor docenten dat hen in staat stelt mee te kijken naar de schermpjes van de leerlingen vanaf zijn eigen pc of Chromebook. De kosten hiervan neemt het Goois Lyceum voor haar rekening. Elke nieuwe Chromebook, ook het device dat door u zelf is aangeschaft in een willekeurige winkel, wordt via school aangemeld bij de GSF tijdens de eerste schoolweken. Daarmee wordt de GSF dus ook beheerder van dat device zolang uw kind bij ons op school zit. 
  3. U sluit een huur/koop overeenkomst af met de Rent Company. Afhankelijk van het type contract en uw keuze voor een bepaald CB bedragen de kosten €8,- tot €12,- per maand. Vanwege het volumevoordeel en een garantstelling van het Goois Lyceum kan de Rent Company de kosten laag houden en aanvullende ondersteuning bieden.

Heeft u vragen over de aanschaf of het didactisch gebruik van het Chromebook, dan kunt u zich richten tot de klantenservice van de Rent Company 085 – 0036150. Ook heeft de RentCompany een overzichtelijke website (rentcompany.nl). In tweede instantie kunt u zich richten tot onze docenten van de ICT helpdesk. Het e-mailadres is onderaan deze pagina te vinden.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Helpdesk ICT en Chromebook

Helpdesk ICT en Chromebook

Mw. M. Bischoff

Mw. M. Bischoff

dyslexie coördinator