Het Chromebook

Arc

Het Chromebook

Alle leerlingen in klas 1, 2, 3 en 4 maken op het Goois Lyceum gebruik van een ICT device, namelijk het Chromebook. Dit Chromebook dient ter ondersteuning in de lessen.

Wat is het?

Het Chromebook (afgekort CB) is een relatief goedkope, kleine laptop die niet werkt met een besturingssysteem zoals Windows of macOS maar met een online besturingssysteem: Chrome OS. Hierdoor start het apparaat snel op en loopt het apparaat zelden of nooit vast.

Leerlingen kunnen er eenvoudig documenten, spreadsheets, presentaties, enquêtes en nog veel meer mee maken. Uiteraard heeft het CB toegang tot het Internet. Alle documenten worden in de cloud van Google Drive opgeslagen. Voor Chromebook zijn veel educatieve apps ontwikkeld (Google Apps For Education). Diverse licenties van lesmethodes zijn al geschikt voor het CB. Het CB heeft een toetsenbord en een USB-poort. Hij kan met en zonder muis worden gebruikt.

De testfase voorbij

Wij zijn uiteraard in goed overleg met de ouderraad en de medezeggenschapsraad tot deze beslissing gekomen na een testfase van drie jaar. In deze testfase hebben docenten en leerlingen in pilotklassen (verdeeld over leerjaar 1 tot en met 3) een jaar gewerkt met het CB.

We hebben ervaren dat het CB een waardevolle aanvulling is op het onderwijs dat we aanbieden waarbij het gebruik van lesmethodes (boeken) en lessen van de vakdocent nog altijd de basis vormt. De komst van het CB zet ons onderwijs dus niet op zijn kop.

Het CB biedt docenten en leerlingen de mogelijkheid om meer digitaal (oefen)materiaal in de klas aan te bieden, te differentiëren in de klas (onderwijs op maat aan te bieden) leerlingen met elkaar te laten werken aan digitale documenten in welke lesruimte op school dan ook (of zelfs op afstand). Tevens biedt het de mogelijkheid om digitale middelen, video en digitaal toetsmateriaal makkelijk te vervlechten tijdens de reguliere les.

Dagelijks gebruik en aandachtspunten

Het CB zal niet elke les gebruikt worden, maar wel dagelijks. Uw kind neemt het CB daarom elke dag opgeladen mee naar school. Opladen op school is niet wenselijk, omdat we daarvoor niet voldoende contactpunten hebben. De accu levert zeven à acht uur gebruik op. Thuis kan het CB ook worden gebruikt, maar uw kind kan (thuis) op elke vaste pc of lap-top bij zijn/haar gedeelde documenten via Google Drive terecht.

Vanaf 2018-2019 maakt het Goois Lyceum de keuze voor Google Classroom als ondersteunend platform voor ons onderwijs naast Som (cijfers, leerlingvolgsysteem) en Zermelo (roosterprogramma). We nemen afscheid van It’s Learning. We zijn voornemens om in 2018-2019 te gaan werken met Cool van Cloudwise. Cool biedt onder meer meekijksoftware voor docenten zodat zij kunnen volgen waar de leerlingen mee bezig zijn. Dit kan alleen als leerlingen gebruik maken van hun schoolaccount en in de school aanwezig zijn.

We zijn uiteraard ook op een aantal aandachtspunten gestuit. Zo zijn we ons bewust dat we leerlingen en ouders zullen moeten betrekken in het gebruik maar soms ook in de beperking van het gebruik van het CB. Er zijn elke dag immers genoeg momenten dat er zonder afleiding van internet moet worden gewerkt en gestudeerd. We zullen dit met u bespreken op de informatieavonden aan het begin van het schooljaar. Het veilig vervoeren van het Chromebook in de tas en op de bagagedrager is eveneens een aandachtspunt. Een stevige beschermende hoes is sowieso een voorwaarde.

In de pauzes wordt het CB niet door leerlingen gebruikt om ongelukjes met drinken en eten te voorkomen en om de batterij te sparen.

Het CB en leerlingen met dyslexie

Voor het CB bestaat een goed bruikbaar voorleesprogramma voor leerlingen met dyslexie om hun digitale boeken en teksten te kunnen gebruiken; Textaid. We onderzoeken op dit moment de gebruiksmogelijkheden voor onze school. Claroread en Kurzweill werken op het Chromebook niet. Voor meer informatie gaat u naar https://www.woordhelder.nl/textaid of kunt u contact opnemen met onze dyslexiecoördinator Marloes Bischoff mbischoff@gsf.nl

Aanschaf Chromebook

Er zijn drie mogelijkheden om op school met een CB te werken:

  1. Een leerlingen kan ‘s ochtends in de mediatheek een CB lenen en deze ‘s middags weer terug brengen. Alle bestanden waar de leerling op school mee werkt, zijn thuis vanaf willekeurig welke andere computer te benaderen. Een geleende CB mag de school niet verlaten.
  2. U schaft zelf een CB aan. De maximale schermgrootte is 11,6 inch om te voorkomen dat een leerling “verdwijnt” achter het scherm. Een eigen CB moet op school eenmalig worden aangemeld bij COOL Cloudwise. De GSF beheert dit programma. De kosten hiervan neemt het Goois Lyceum voor haar rekening. COOL is het platform waar leerlingen hun digitale schoolwerk kunnen vinden en waar zij makkelijk naar applicaties van uitgeverijen en ander educatief materiaal kunnen klikken. COOL (Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform) bevat tevens mogelijkheden voor het creëren van een digitale toetsomgeving (op dit moment nog toekomstmuziek) en kent software waarmee docenten in staat worden gesteld om mee te kijken naar de schermpjes van de leerlingen vanaf zijn eigen pc of Chromebook. Dit kan overigens alleen wanneer leerlingen in ons schoolgebouw zijn en ingelogd zijn op hun gsf account.
  3. U sluit een huur/koop overeenkomst af met de Rent Company. Afhankelijk van het type contract en uw keuze voor een bepaald CB bedragen de kosten €9,- tot €13,- per maand. Vanwege het volumevoordeel en een garantstelling van het Goois Lyceum kan de Rent Company de kosten laag houden en aanvullende ondersteuning bieden. Over deze mogelijkheid worden ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4 geïnformeerd
    Heeft u vragen over de aanschaf of het didactisch gebruik van het Chromebook, dan kunt u zich richten tot onze docenten van het Chromebookteam: gl-chromebooks@gsf.nl

Meer weten? Neem dan contact op met:

Chromebookteam

Chromebookteam

Mw. M. Bischoff

Mw. M. Bischoff

dyslexie coördinator