Jaaragenda

Arc

januari

28 jan

Informatieavond ouders groep 8

19.00 – 22.00: ouders van nieuwe leerlingen uit groep 8 zijn van harte welkom op deze informatieavond. Er is een programma gemaakt waarin u algemene informatie krijgt in de aula. Ook presenteren de verschillende stromingen zich. U wordt gevraagd uiterlijk 19.00 uur aanwezig te zijn.
30 jan

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE2 4H, 5H, 4V, 5V, 6V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
31 jan

Verkort rooster

Op deze dag worden de lessen tot en met het 6e lesuur gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)

februari

01 feb

Open Dag

10.30 – 14.00: leerlingen uit groep 8 en hun ouders kunnen onze school komen bekijken op onze Open Dag. Er worden op verschillende tijdstippen en plekken in school presentaties gegeven over de stromingen en vakken op het Goois Lyceum.
02 feb

Deadline aanvragen gesprekken met docenten

Tot en met zondag 2 februari kunt u digitaal een aanvraag doen voor een gesprek met één of meerdere docenten van uw op dinsdag 11 februari en/of donderdag 13 februari. Ouders hebben per mail hierover informatie ontvangen.
03 feb
07 feb

Verkort rooster

Op 3, 4, 5 en 7 februari worden de lessen gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)
04 feb

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
04 feb

Informatieavond Engelandreis 1gym, 2gym en 3gym

19.30: de ouders van de gymnasium leerlingen uit de onderbouw worden geïnformeerd over de reis naar Engeland van hun kind.
06 feb

Herkansingsdag leerlingen bovenbouw, geen reguliere lessen

Op deze dag zijn er geen reguliere lessen. De leerlingen uit de bovenbouw maken hun herkansingen SE2. Voor onderbouw leerlingen is dit een reparatiedag voor taken, voortgangstoetsen en opdrachten.
07 feb

Voorjaarsconcert

19.30 – 21.30: de examenleerling uit 5havo en 6-vwo met muziek als examenvak geven een voorjaarsconcert in de aula van de school.
11 feb
13 feb

10 minuten spreekmiddag/avond met docenten

Op dinsdag 11 februari zijn de gesprekken voor ouders met één of meerdere docenten van hun kind. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd. Indien roostertechnisch noodzakelijk worden er ook gesprekken op donderdag 13 februari gepland.
13 feb

10 minuten spreekmiddag/avond met docenten

Alleen indien roostertechnisch noodzakelijk worden er ook naast de gesprekken van dinsdag 11 februari ook op donderdag 13 februari gepland. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd.
14 feb

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
15 feb
23 feb

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie begint op zaterdag 15 februari. De leerlingen worden op maandag 24 februari weer op school verwacht.
28 feb

Eindpresentaties meesterproeven technasium

19.00 – 21.30: de examenleerlingen van het technasium uit 5havo en 6-vwo presenteren hun meesterproef voor de opdrachtgevers en belangstellenden.

maart

03 mrt

Thema avond Ouderraad

20.00: de ouderraad van het Goois Lyceum organiseert een thema avond voor alle ouders. Zodra het thema bekend is krijgen ouders per mail voor deze avond een uitnodiging.
04 mrt

Presentaties Profielwerkstuk 6-vwo

19.00: de leerlingen uit 6-vwo presenteren hun profielwerkstuk aan ouders en leerlingen uit 5-vwo.
05 mrt

Presentaties Profielwerkstuk 5havo

19.00: de leerlingen uit 5havo presenteren hun profielwerkstuk aan ouders en leerlingen uit 4havo.
10 mrt

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
16 mrt
20 mrt

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De derde toetsweek voor alle leerlingen start op maandag 16 maart duurt tot en met vrijdag 20 maart.
20 mrt
24 mrt

Cito toetsen leerjaar 1 en leerjaar 2

Op vrijdag 20, maandag 23 en dinsdag 24 maart maken de leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 in de eerste lesuren de Cito-VO toetsen. Aansluitend volgen zij hun reguliere lessen.
24 mrt
26 mrt

Inhalen gemiste toetsen onderbouw

Leerlingen uit lj1, lj2 of lj3 die één of meerdere toetsen in de proefwerkweek gemist hebben dienen deze op 24 t/m 26 maart in te halen.
31 mrt

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie

april

01 apr

Musical

De leerlingen van het Goois Lyceum hebben ook dit jaar weer een fantastische musical gemaakt en vanavond is om 20.00 uur de eerste uitvoering.
01 apr
06 mei

Examentrainingen 5havo en 6-vwo

Vanaf donderdag 2 april tot aan de Centraal Examens worden er voor de examenleerlingen examentrainingen gegeven. De kick off hiervan is op 1 april om 8.30 uur.
01 apr

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE3 5H en 6V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
02 apr

Musical

20.00: tweede avond waarop de musical wordt uitgevoerd.
03 apr

Deadline aanvragen mentorgesprekken leerjaar 1 en leerjaar 3

Tot en met zondag 3 april kunnen ouders van leerlingen uit leerjaar 1 of leerjaar 3 digitaal een aanvraag doen voor een gesprek met de mentor van hun kind op donderdag 9 april. Betreffende ouders hebben per mail hierover informatie ontvangen.
03 apr

Musical

20.00: derde avond van de musical
04 apr

Musical

20.00: slotavond van de musical
06 apr

Herkansingsdag leerling 5havo en 6-vwo

08.30-11.00 uur: Leerlingen uit 5havo en 6-vwo herkansen vandaag hun SE3. De indeling wordt vooraf bekend gemaakt.
07 apr

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
07 apr

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE3 4H, 4V en 5V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
09 apr

Mentorspreekmiddag/avond lj1 en lj3

Op donderdag 9 april zijn de gesprekken voor ouders uit leerjaar 1 of leerjaar 3 met de mentor van hun kind. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd.
10 apr

Goede vrijdag

In verband met Goede Vrijdag zijn alle leerlingen vrij.
14 apr

Informatieavond leerjaar 1 brugklas

19.30: de ouders van de leerlingen uit 1b1, 1b2 en 1b3 worden geïnformeerd over de keuze van hun kind voor een stroming in leerjaar 2
14 apr

Definitieve profielkeuze leerjaar 3

De leerlingen uit leerjaar 3 moeten uiterlijk dinsdag 14 april hun definitieve profielkeuze voor leerjaar 4 digitaal te hebben aangegeven.
14 apr
17 apr

Engelandreis 2-gymnasium

De leerlingen van 2g1 en 2g2 gaan op reis naar Engeland. Ze vertrekken op dinsdag 14 april en worden op vrijdag 17 april terug verwacht.
15 apr
17 apr

Engelandreis 1-gymnasium

De leerlingen van 1g1 en 1g2 gaan op reis naar Engeland. Ze vertrekken op woensdag 15 april en worden op vrijdag 17 april terug verwacht.
15 apr

Herkansingsdag 4havo, 4-vwo en 5-vwo

08.30-10.10 uur: Leerlingen uit 4havo en 4- en 5-vwo herkansen vandaag hun SE3. Na 1010 uur volgen zij de reguliere lessen. De indeling wordt vooraf bekend gemaakt.
16 apr

Studie en beroepen avond 4H en 5V

19.30 – 21.00: de leerlingen uit 4havo en 5-vwo volgen verschillende workshops over beroepen. De indeling voor de workshops is via de decanen bekend gemaakt.
18 apr
06 mei

Mei vakantie

De meivakantie start op zaterdag 18 april. Maandag 4 mei is er een Studiedag voor docenten. Er zijn geen reguliere lessen. leerlingen moeten beschikbaar zijn voor het inhalen van eventuele toetsen, inhalen van achterstanden etc. Dinsdag 5 mei is een vrije dag. Op woensdag 6 mei […]

mei

04 mei

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
07 mei
20 mei

Centraal Examen

Op donderdag 7 mei start het Centraal Examen voor de leerlingen in 5 Havo en 6-vwo. Het laatste examen is op woensdag 20 mei. We wensen alle examenkandidaten veel succes!
08 mei
09 mei

Cambridge examens KET en PET

Op vrijdag 8 mei leggen de leerlingen die de lessen KET of PET hebben gevolgd hun mondelinge examens Cambridge af op het Goois Lyceum. De dag daarna, zaterdag 9 mei, volgen dan de schriftelijke examens op het Goois Lyceum.
12 mei

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
19 mei

Mentorgesprekken klas 1b1, 1b2, 1b3 en 1k1

De door de ouders van de leerlingen uit klas 1b1, 1b2, 1b3 en 1k1 aangevraagde mentorgesprekken vinden volgens afspraak vandaag plaats .
21 mei
22 mei

Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag is de school gesloten op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei.
26 mei

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.

juni

01 jun

Pinksteren

In verband met tweede pinksterdag is de school gesloten.
02 jun

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
03 jun

Ontvangst nieuwe leerlingen

13.30 – 16.00: De leerlingen die in het nieuwe schooljaar in leerjaar 1 geplaatst zijn komen op school om kennis te maken met elkaar en met hun mentor.
08 jun
09 jun

Verkort rooster

Op 8 en 9 juni worden de lessen gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)
09 jun

Mentoruitje 5 Havo

De leerlingen uit 5 Havo gaan met hun mentor een dagje uit.
09 jun

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
10 jun

Uitslag Centraal Examen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen bekend. Alle leerlingen worden door hun mentor op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. Om 16.30 uur worden alle geslaagde leerlingen op school verwacht voor een feestelijke toast.
10 jun
16 jun

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De vierde toetsweek start op woensdag 10 juni en duurt tot en met dinsdag 16 juni.
11 jun

Examenleerlingen verplicht op school

Voor 12 uur worden alle examenleerlingen volgens schema op school verwacht om te tekenen voor hun behaalde CE-resultaten en aan te geven of ze gebruik willen maken van een herkansing.
15 jun
17 jun

Herkansingen Centraal Examens

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 juni zijn de herkansingen voor het Centraal Examen. Leerlingen hebben zich hiervoor moeten aanmelden.
16 jun

Sportdag leerjaar 1

Voor alle leerlingen van leerjaar 1 wordt vandaag een sportdag georganiseerd.
16 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
17 jun

Sportdag leerjaar 2

Vandaag een actieve dag voor alle leerlingen uit leerjaar 2 georganiseerd door de LO-docenten.
17 jun
19 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 1

8.30: Leerlingen uit leerjaar 1 die een toets gemist hebben kunnen deze inhalen op 17, 18 (en indien nodig op 19 juni)
18 jun

Sportdag leerjaar 3

Ook voor de leerlingen van leerjaar 3 wordt er door de LO-docenten een sportdag georganiseerd.
18 jun
19 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 2

8.30 uur: leerlingen uit  leerjaar 2 die één of meerdere toetsen gemist hebben moeten deze inhalen op 18 of 19 juni.
19 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 3

8.30 uur: de leerlingen uit leerjaar 3 maken de toetsen die ze gemist hebben in de proefwerkweek op 19 juni.
19 jun
20 jun

Cambridge examens CAE en FCE

Op vrijdag 19 juni leggen de leerlingen die de lessen KET of PET hebben gevolgd hun mondelinge examens Cambridge af op het Goois Lyceum. De dag daarna, zaterdag 20 juni, volgen dan de schriftelijke examens op het Goois Lyceum.
22 jun

Mentoruitje

De leerlingen uit 4 Havo en 5-vwo gaan vanaf 10.00 uur met hun mentor op stap.
23 jun

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 12.00: Opgave herkansen en inhalen SE4 4H, 4V, 5V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
25 jun

Herkansingsdag 4havo, 4- en 5-vwo

Leerlingen uit 4havo en 4- en 5-vwo herkansen vandaag hun SE4. De indeling wordt vooraf bekend gemaakt.
26 jun

Uitslag Centraal Examen na herkansingen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen na de herkansingen bekend. De leerlingen worden door hun mentor of de teamleider op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.
29 jun

Diploma-uitreiking 5havo

19.30 uur: feestelijke diploma-uitreiking voor alle geslaagde leerlingen uit 5 Havo en hun ouders. De leerlingen worden om uiterlijk 19.00 uur op school verwacht om de feestelijke examenfoto te maken.

juli

01 jul

Diploma-uitreiking 6-vwo

Feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen uit 6-vwo en hun ouders. Vanwege het grote aantal geslaagde leerlingen zijn er twee momenten; de uitreiking van de eerste groep geslaagde leerlingen zal in de middag zijn. De indeling wordt tijdig bekend gemaakt aan ouders en leerlingen. Voor […]
03 jul

Uitreiken rapport

Alle leerlingen ontvangen vandaag hun eindrapport van hun mentor.
04 jul
16 aug

Zomervakantie

Vanaf vandaag kan iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie. De vakantie duurt tot en met 16 augustus. Ouders en leerlingen worden tijdig op de hoogte gebracht over de start van het nieuwe schooljaar.