Jaaragenda

Arc

mei

12 mei
25 mei

Centraal Examen

Op donderdag 12 mei start het Centraal Examen voor de leerlingen in 5havo en 6-vwo. Het laatste examen is op woensdag 25 mei. We wensen alle examenkandidaten veel succes!
24 mei

Thema avond Ouderraad

19.45: de ouderraad van het Goois Lyceum organiseert een thema avond voor alle ouders. Spreker is dhr. Steven Pont.  Ouders krijgen per mail een uitnodiging voor deze avond.
25 mei

Schoolfeest voor leerjaar 2 tot en met 6

19.30-23.30: Eindelijk een schoolfeest! Woensdag 25 mei in G-Spot in Hilversum.  
26 mei
27 mei

Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag is de school gesloten op donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei.

juni

06 jun

Pinksteren

In verband met tweede pinksterdag is de school gesloten.
07 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
07 jun
09 jun

Musical

De leerlingen van het Goois Lyceum hebben ook dit jaar weer een fantastische musical gemaakt. Op 7, 8 en 9 juni wordt de musical in de aula van de school uitgevoerd. Kaartverkoop via school.
08 jun

Ontvangst nieuwe leerlingen

13.00 – 16.00: De leerlingen die in het nieuwe schooljaar in leerjaar 1 geplaatst zijn komen op school om kennis te maken met elkaar en met hun mentor.
09 jun

Uitslag Centraal Examen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen bekend. Alle leerlingen worden door hun mentor op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. De leerlingen worden allemaal om 16.00 uur op school verwacht om hun eventuele herkansing op te geven bij […]
10 jun

Examenleerlingen verplicht op school

Voor 12 uur worden alle examenleerlingen volgens schema op school verwacht om te tekenen voor hun behaalde CE-resultaten en aan te geven of ze gebruik willen maken van een herkansing.
13 jun
24 jun

Tweede tijdvak Centraal Examens

Op maandag 13 juni start het tweede tijdvak van de Centraal Examens. Het laatste examen in het tweede tijdvak is op vrijdag 24 juni.  Leerlingen hebben zich hiervoor moeten aanmelden.
14 jun

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
21 jun

Overleg-, Reparatie- en Activiteitendag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn vrij om zich voor te bereiden op de toetsweek.
22 jun
28 jun

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De derde toetsweek voor alle leerlingen start op woensdag 22 juni en duurt tot en met dinsdag 28 juni.
28 jun

Sportdag leerjaar 1

Voor alle leerlingen van leerjaar 1 wordt vandaag een sport- en mentoractiviteit georganiseerd.
28 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
29 jun
01 jul

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 1

vanaf 08.30 uur: Leerlingen uit leerjaar 1 die een toets gemist hebben kunnen deze inhalen op 29 juni en/of 30 juni en/of 1 juli
30 jun

Sportdag leerjaar 3

Voor alle leerlingen van leerjaar 3 wordt vandaag een sport- en mentoractiviteit georganiseerd.
30 jun
01 jul

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 2

vanaf 08.30 uur: leerlingen uit  leerjaar 2 die één of meerdere toetsen gemist hebben moeten deze inhalen op 30 juni en/of 1 juli

juli

01 jul

Uitslag Centraal Examen na het tweede tijdvak

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen na het tweede tijdvak bekend. De leerlingen worden door hun mentor of de teamleider op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.
01 jul

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 3

Vanaf 08.30 uur: de leerlingen uit leerjaar 3  maken de toetsen die ze gemist hebben in de proefwerkweek op 1 juli
05 jul

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 12.00: Opgave herkansen en inhalen SE3:  4H,  5V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
05 jul

Inzien gemaakte toetsen

09.30-10.30: lln. BB kunnen SE-werk inzien 10.30-11.30: lln. OB en 4V kunnen proefwerken inzien
05 jul
08 jul

Derde tijdvak Centraal Examen

Op dinsdag 5 juli start het derde tijdvak van de Centraal Examens. Het laatste examen in het tweede tijdvak is op vrijdag 8 juli.  Leerlingen hebben zich hiervoor moeten aanmelden.
07 jul

Herkansingsdag 4havo en 5-vwo en inhaaldag gemiste toetsen 4-vwo

Leerlingen uit 4havo en 5-vwo herkansen vandaag hun SE3. De leerlingen uit 4-vwo maken vandaag de toets(en) die ze gemist hebben tijdens de toetsweek. De indeling wordt vooraf bekend gemaakt.
11 jul

Diploma-uitreiking 5havo

Vanaf 19.30 uur: Feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen uit 5havo en hun ouders.
12 jul

Diploma-uitreiking 6-vwo

Feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen uit 6-vwo en hun ouders.
13 jul

Inleveren boeken

De boeken moeten volgens schema op school worden ingeleverd. Verdere informatie wordt per mail verstuurd.  
14 jul

Uitslag Centraal Examen na derde tijdvak

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen na het derde tijdvak bekend. De leerlingen worden door hun mentor of de teamleider op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.
15 jul

Uitreiken rapport

09.00: de leerlingen uit de onderbouw halen hun rapport op bij de mentor. 09.45: de leerlingen uit de bovenbouw halen hun rapport op bij de mentor. Daarna start de zomervakantie.  
16 jul

Zomervakantie

De zomervakantie start op zaterdag 16 juli.