Jaaragenda

Arc

december

08 dec

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE1 4H, 5H, 5V, 6V
10 dec
11 dec

Brugklasmusical

De leerlingen van de brugklassen hebben ook dit jaar weer een fantastische musical gemaakt. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december beginnen de voorstellingen om 20.00 uur.
10 dec

Deadline vrijwillige inschrijving middagprogramma door leerlingen

Laatste dag voor de leerlingen om zich in te schrijven voor het middagprogramma van de tweede periode
13 dec
17 dec

Verkort rooster

Op deze maandag 13 december en woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 december worden de lessen gegeven volgens het verkort rooster (zie schema lestijden)
13 dec

Deadline aanvragen mentorgesprekken

Tot en met maandag 13 december kunt u digitaal een aanvraag doen voor een gesprek met de mentor op maandag 20 december. Ouders hebben per mail hierover informatie ontvangen.
14 dec

Herkansingsdag leerlingen bovenbouw, geen reguliere lessen.

Op deze dag zijn er geen reguliere lessen. De leerlingen uit de bovenbouw maken hun herkansingen SE1. Voor onderbouw leerlingen is dit een reparatiedag voor taken, voortgangstoetsen en opdrachten.
14 dec

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
20 dec
21 dec

Mentorspreekmiddag/avond

Op maandag 20 december en/of dinsdag 21 december zijn de gesprekken voor ouders met de mentor van hun kind. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd.
20 dec

Verkort rooster

Maandag 20 december worden de lessen volgens het verkort rooster gegeven (zie schema lestijden)
21 dec

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
23 dec

Kerstgala voor leerjaar 2 tot en met 6

20.00 – 23.00: jaarlijkse kerstgala voor de leerlingen uit leerjaar 2 tot en met 6.
24 dec

Kerstontbijt

9.00 – 10.30: leerlingen uit de onderbouw vieren kerst met hun mentor. 10.30 – 12.00: kerstontbijt voor de leerlingen uit de bovenbouw. Hierna begint de kerstvakantie.
27 dec
10 jan

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint op maandag 27 december. Op maandag 10 januari starten de reguliere lessen voor alle leerlingen op het tweede lesuur.

januari

14 jan

Brugklasfeest

19.30 – 22.30: het eerste schoolfeest op de middelbare school voor alle brugklassers.
17 jan

Overleg-, Reparatie- en Activiteitendag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
18 jan

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
26 jan
02 feb

Kennismakingslessen nieuwe leerlingen

De kennismakingslessen worden online gegeven op woensdag 26 januari en woensdag 2 februari 2022 Tijd: 14.00 – 16.00: leerlingen uit groep 8 die zich hebben aangemeld kunnen de sfeer proeven op het Goois Lyceum en verschillende kennismakingslessen volgen. Uitsluitend leerlingen uit groep 8 kunnen zich […]

februari

01 feb

Informatieavond ouders groep 8

De informatieavond is bedoeld voor ouders. Dinsdag 1 februari 2022 van 19.00 – 22.00 uur Aanvangstijd 19.00 uur stipt! Kijkt u voor actuele informatie op de pagina Nieuwe leerlingen/Open Dagen
04 feb

Verkort rooster

Op deze dag worden de lessen tot en met het 6e lesuur gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)
05 feb

Open Dag

Open Dag op het Goois Lyceum Zaterdag 5 februari 10.30 – 14.00 uur
11 feb

Voorjaarsconcert

19.30 – 21.30: de examenleerling uit 5havo en 6-vwo met muziek als examenvak geven een voorjaarsconcert in de aula van de school.
14 feb
18 feb

Reizenweek 4-havo en 5-vwo leerlingen

De leerlingen uit 4-havo en 5-vwo gaan in de week voor de voorjaarsvakantie op reis. Over de exacte vertrekdata worden ouders en leerlingen tijdig geïnformeerd.
16 feb

Presentaties Profielwerkstuk 5havo

19.00: de leerlingen uit 5havo presenteren hun profielwerkstuk.
17 feb

Presentaties Profielwerkstuk 6-vwo

19.00: de leerlingen uit 6-vwo presenteren hun profielwerkstuk.
18 feb

Overleg- , Reparatie- en Activiteitendag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn vrij.
19 feb
28 feb

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie begint op zaterdag 19 februari. De leerlingen worden op maandag 28 februari weer op school verwacht.

maart

01 mrt

Thema avond Ouderraad

19.45: de ouderraad van het Goois Lyceum organiseert een thema avond voor alle ouders. Zodra het thema bekend is krijgen ouders per mail voor deze avond een uitnodiging.
07 mrt

Informatieavond Engelandreis 2gym en 3gym

19.30: de ouders van de gymnasium leerlingen uit de 2 gymnasium en 3 gymnasium worden geïnformeerd over de reis naar Engeland van hun kind.
07 mrt
11 mrt

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De tweede toetsweek voor alle leerlingen start op maandag 7 maart duurt tot en met vrijdag 11 maart.
16 mrt
18 mrt

Inhalen gemiste toetsen onderbouw

Leerlingen uit lj1, lj2, lj3 of 4V die één of meerdere toetsen in de proefwerkweek gemist hebben dienen deze op 16 t/m 18 maart in te halen.
22 mrt

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
23 mrt

Deadline aanvragen gesprekken met docenten

Tot en met woensdag 23 maart kunt u digitaal een aanvraag doen voor een gesprek met één of meerdere docenten van uw kind op dinsdag 29 of woensdag 30 maart. Ouders hebben per mail hierover informatie ontvangen.
23 mrt
26 mrt

Musical

De leerlingen van het Goois Lyceum hebben ook dit jaar weer een fantastische musical gemaakt. Op 23, 24, 25 en 26 maart wordt de musical in de aula van de school uitgevoerd. Kaartverkoop via school.
28 mrt

Deadline invoeren herkansingswens en inhaaltoetsen

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE2 4H, 5H,  5V, 6V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
29 mrt
30 mrt

10 minuten spreekmiddag/avond met docenten

Op dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart zijn de gesprekken voor ouders met één of meerdere docenten van hun kind. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd.  
31 mrt

Herkansingsdag leerlingen bovenbouw, geen reguliere lessen

Op deze dag zijn er geen reguliere lessen. De leerlingen uit de bovenbouw maken hun herkansingen SE2. Voor onderbouw leerlingen is dit een reparatiedag voor taken, voortgangstoetsen en opdrachten.  
31 mrt
01 apr

Cito toetsen leerjaar 1 en leerjaar 2

Op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april maken de leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 de Cito-VO toetsen. Op vrijdag volgen zij ook de overgebleven reguliere lessen (donderdag zijn er geen reguliere lessen).

april

04 apr
11 mei

Examentrainingen 5havo en 6-vwo

Vanaf maandag 4 april tot aan de Centraal Examens worden er voor de examenleerlingen examentrainingen gegeven. De kick off hiervan is op 4 april om 08.30 uur.
05 apr

Eindpresentaties meesterproeven technasium

19.00:: de examenleerlingen van het technasium uit 5havo en 6-vwo presenteren hun meesterproef voor de opdrachtgevers en belangstellenden.
11 apr
15 apr

Engelandreis voor 3-gymnasium (onder voorbehoud i.v.m. corona regelgeving)

De leerlingen van 3g1 en 3g2 vertrekken op maandag 11 april  naar Engeland. Ze worden op vrijdag 15 april terug verwacht.
12 apr

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
12 apr
15 apr

Engelandreis 2-gymnasium (onder voorbehoud i.v.m. corona regelgeving)

De leerlingen van 2g1 en 2g2 gaan op reis naar Engeland. Ze vertrekken op dinsdag 12 april en worden op vrijdag 15 april terug verwacht.
13 apr

Studie en beroepen avond 4havo en 5-vwo

19.30 – 21.00: de leerlingen uit 4havo en 5-vwo volgen verschillende workshops over beroepen. De indeling voor de workshops is via de decanen bekend gemaakt.
15 apr

Goede vrijdag; Overleg-, Reparatie- en Activiteitendag

Op deze dag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen moeten beschikbaar zijn voor het inhalen van eventuele toetsen, inhalen van achterstanden etc.
18 apr

Tweede Paasdag

Vandaag zijn alle leerlingen vrij
19 apr

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
22 apr

Activiteitendag leerlingen 5H en 6V

Voor alle leerlingen van 5H en 6V wordt er deze dag een activiteiten dag georganiseerd.
23 apr
08 mei

Mei vakantie

De meivakantie start op zaterdag 23 april en duurt tot en met zondag 8 mei.  

mei

10 mei

Informatieavond leerjaar 1 brugklas

19.30: de ouders van de leerlingen uit 1b1, 1b2, 1b3 en 1b4 worden geïnformeerd over de keuze van hun kind voor een stroming in leerjaar 2
12 mei
25 mei

Centraal Examen

Op donderdag 12 mei start het Centraal Examen voor de leerlingen in 5havo en 6-vwo. Het laatste examen is op woensdag 25 mei. We wensen alle examenkandidaten veel succes!
12 mei

Deadline aanvragen mentorgesprekken leerjaar 1 en leerjaar 3

Tot en met donderdag 12 mei kunnen ouders van leerlingen uit leerjaar 1 of leerjaar 3 digitaal een aanvraag doen voor een gesprek met de mentor van hun kind op woensdag 18 mei. Betreffende ouders hebben per mail hierover informatie ontvangen.
18 mei

Mentorspreekmiddag/avond lj1 en lj3

Op woensdag 18 mei zijn de gesprekken voor ouders uit leerjaar 1 of leerjaar 3 met de mentor van hun kind. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd.
23 mei

Definitieve profielkeuze leerjaar 3

De leerlingen uit leerjaar 3 moeten uiterlijk maandag 230mei hun definitieve profielkeuze voor leerjaar 4 digitaal te hebben aangegeven.
26 mei
27 mei

Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag is de school gesloten op donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei.

juni

06 jun

Pinksteren

In verband met tweede pinksterdag is de school gesloten.
07 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
08 jun

Ontvangst nieuwe leerlingen

13.00 – 16.00: De leerlingen die in het nieuwe schooljaar in leerjaar 1 geplaatst zijn komen op school om kennis te maken met elkaar en met hun mentor.
14 jun

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
15 jun

Uitslag Centraal Examen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen bekend. Alle leerlingen worden door hun mentor op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. De leerlingen worden allemaal om 16.00 uur op school verwacht om hun eventuele herkansing op te geven bij […]
16 jun

Examenleerlingen verplicht op school

Voor 12 uur worden alle examenleerlingen volgens schema op school verwacht om te tekenen voor hun behaalde CE-resultaten en aan te geven of ze gebruik willen maken van een herkansing.
20 jun
22 jun

Tweede tijdvak Centraal Examens

Op maandag 20 juni start het tweede tijdvak van de Centraal Examens. Het laatste examen in het tweede tijdvak is op woensdag 22 juni.  Leerlingen hebben zich hiervoor moeten aanmelden.
21 jun

Overleg-, Reparatie- en Activiteitendag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn vrij om zich voor te bereiden op de toetsweek.
22 jun
28 jun

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De derde toetsweek voor alle leerlingen start op woensdag 22 juni en duurt tot en met dinsdag 28 juni.
28 jun

Sportdag leerjaar 1

Voor alle leerlingen van leerjaar 1 wordt vandaag een sport- en mentoractiviteit georganiseerd.
28 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
29 jun
01 jul

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 1

vanaf 08.30 uur: Leerlingen uit leerjaar 1 die een toets gemist hebben kunnen deze inhalen op 29 juni en/of 30 juni en/of 1 juli
30 jun

Sportdag leerjaar 3

Voor alle leerlingen van leerjaar 3 wordt vandaag een sport- en mentoractiviteit georganiseerd.
30 jun
01 jul

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 2

vanaf 08.30 uur: leerlingen uit  leerjaar 2 die één of meerdere toetsen gemist hebben moeten deze inhalen op 30 juni en/of 1 juli

juli

01 jul

Inhalen gemiste toetsen 4V

Vanaf 08.30 uur: de leerlingen uit 4V  maken de toetsen die ze gemist hebben in de proefwerkweek op 1 juli
01 jul

Uitslag Centraal Examen na het tweede tijdvak

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen na het tweede tijdvak bekend. De leerlingen worden door hun mentor of de teamleider op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.
01 jul

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 3

Vanaf 08.30 uur: de leerlingen uit leerjaar 3  maken de toetsen die ze gemist hebben in de proefwerkweek op 1 juli
05 jul

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 12.00: Opgave herkansen en inhalen SE3:  4H,  5V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
05 jul

Inzien gemaakte toetsen

09.30-10.30: lln. BB kunnen SE-werk inzien 10.30-11.30: lln. OB en 4V kunnen proefwerken inzien
07 jul

Herkansingsdag 4havo en 5-vwo

Leerlingen uit 4havo en 5-vwo herkansen vandaag hun SE3. De indeling wordt vooraf bekend gemaakt.
11 jul

Diploma-uitreiking 5havo

Vanaf 19.30 uur: Feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen uit 5havo en hun ouders.
12 jul

Diploma-uitreiking 6-vwo

Feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen uit 6-vwo en hun ouders.
13 jul

Inleveren boeken

De boeken moeten volgens schema op school worden ingeleverd. Verdere informatie wordt per mail verstuurd.  
15 jul

Uitreiken rapport

09.00: de leerlingen uit de onderbouw halen hun rapport op bij de mentor. 09.45: de leerlingen uit de bovenbouw halen hun rapport op bij de mentor. Daarna start de zomervakantie.  
16 jul

Zomervakantie

De zomervakantie start op zaterdag 16 juli.