Jaaragenda

Arc

mei

29 mei

Mentorgesprekken klas 1b1, 1b2, 1b3 en 1k1

De door de ouders van de leerlingen uit klas 1b1, 1b2, 1b3 en 1k1 aangevraagde mentorgesprekken vinden volgens afspraak vandaag plaats .
30 mei

Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag is de school gesloten op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei.

juni

06 jun

Rekentoets 4 Havo

Alle leerlingen uit 4 Havo maken vandaag de rekentoets. De indeling is in te zien via het rooster in Zermelo.
10 jun

Pinksteren

In verband met tweede pinksterdag is de school gesloten.
12 jun

Uitslag Centraal Examen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen bekend. Alle leerlingen worden door hun mentor op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. Om 16.30 uur worden alle geslaagde leerlingen op school verwacht voor een feestelijke toast.
13 jun

Examenleerlingen verplicht op school

Voor 12 uur worden alle examenleerlingen volgens schema op school verwacht om te tekenen voor hun behaalde CE-resultaten en aan te geven of ze gebruik willen maken van een herkansing.
13 jun

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
15 jun

Cambridge examens PET

Vandaag leggen de leerlingen die de lessen PET hebben gevolgd hun examens (mondeling en schriftelijk) Cambridge af op het Goois Lyceum.
17 jun

Herkansingen Centraal Examens

Op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni zijn de herkansingen voor het Centraal Examen. Leerlingen hebben zich hiervoor moeten aanmelden.
18 jun

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
19 jun

Ontvangst nieuwe leerlingen

13.30 – 16.00: De leerlingen die in het nieuwe schooljaar in leerjaar 1 geplaatst zijn komen op school om kennis te maken met elkaar en met hun mentor.
19 jun

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

Alleen voor 4-vwo start de toetsweek op woensdag 19 juni. Voor de onderbouw, 4havo en 5-vwo start de vierde toetsweek op donderdag 20 juni en duurt tot en met woensdag 26 juni.
22 jun

Cambridge examens CAE en FCE

Vandaag leggen de leerlingen die de lessen CAE en FCE hebben gevolgd hun examens (schriftelijk en mondeling) Cambridge af op het Goois Lyceum.
25 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
26 jun

Sportdag leerjaar 1

Voor alle leerlingen van leerjaar 1 wordt vandaag een sportdag georganiseerd.
27 jun

Sportdag leerjaar 2

Vandaag een actieve dag voor alle leerlingen uit leerjaar 2 georganiseerd door de LO-docenten.
28 jun

Sportdag leerjaar 3

Ook voor de leerlingen van leerjaar 3 wordt er door de LO-docenten een sportdag georganiseerd.
28 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 1 en leerjaar 2

8.30 uur: leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 die één of meerdere toetsen gemist hebben moeten deze vandaag inhalen.
28 jun

Uitslag Centraal Examen na herkansingen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen na de herkansingen bekend. De leerlingen worden door hun mentor of de teamleider op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. 

juli

01 jul

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 3 en restant leerjaar 1 en 2

8.30 uur: de leerlingen uit leerjaar 3 (en het restant van de leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2) maken de toetsen die ze gemist hebben in de proefwerkweek.
01 jul

Mentoruitje

De leerlingen uit 4 Havo en 5-vwo gaan vanaf 13.00 uur met hun mentor op stap.
02 jul

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 12.00: Opgave herkansen en inhalen SE4 4H, 4V, 5V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
03 jul

Diploma-uitreiking 5havo

19.30 uur: feestelijke diploma-uitreiking voor alle geslaagde leerlingen uit 5 Havo en hun ouders. De leerlingen worden om uiterlijk 19.00 uur op school verwacht om de feestelijke examenfoto te maken.
04 jul

Diploma-uitreiking 6-vwo

19.30 uur: feestelijke diploma-uitreiking voor de eerste groep geslaagde leerlingen uit 6-vwo en hun ouders. De indeling wordt tijdig bekend gemaakt aan ouders en leerlingen. De leerlingen worden uiterlijk 19.00 uur op school verwacht voor het maken van de feestelijke examenfoto.
04 jul

Herkansingsdag 4havo, 4- en 5-vwo

Leerlingen uit 4havo en 4- en 5-vwo herkansen vandaag hun SE4. De indeling wordt vooraf bekend gemaakt.
05 jul

Diploma-uitreiking 6-vwo

19.30 uur: feestelijke diploma-uitreiking voor de tweede groep geslaagde leerlingen uit 6-vwo en hun ouders. De indeling wordt tijdig bekend gemaakt aan ouders en leerlingen. De leerlingen worden uiterlijk 19.00 uur op school verwacht voor het maken van de feestelijke examenfoto.
09 jul

Inleveren boeken

De boeken moeten volgens schema op school worden ingeleverd. De leerlingen uit leerjaar 3 leveren ook hun kluissleutel in.
09 jul

Roostervrije dagen

Dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 juli zijn alle leerlingen vrij.
12 jul

Uitreiken rapport

Alle leerlingen ontvangen vandaag hun eindrapport van hun mentor.