Jaaragenda

Arc

april

06 apr
12 mei

Examentrainingen 5havo en 6-vwo

Vanaf woensdag 7 april tot aan de Centraal Examens worden er voor de examenleerlingen examentrainingen gegeven. De kick off hiervan is op 6 april om 13.30 uur.
12 apr

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE2 4H, 5H,  5V, 6V  ronde 3 (herkansingen 14 april)
13 apr

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
14 apr

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
14 apr

Extra herkansingsdag leerlingen bovenbouw

Alleen voor leerlingen die op 1, 6 of 7 april nog SE-toetsen moesten inhalen is er deze dag een extra herkansingsdag.
15 apr

Studie en beroepen avond 4havo en 5-vwo

19.30 – 21.00: de leerlingen uit 4havo en 5-vwo volgen verschillende workshops over beroepen. De indeling voor de workshops is via de decanen bekend gemaakt.
20 apr

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
20 apr

Informatieavond leerjaar 1 brugklas

19.30: de ouders van de leerlingen uit 1b1, 1b2 en 1b3 worden geïnformeerd over de keuze van hun kind voor een stroming in leerjaar 2
22 apr

Deadline aanvragen mentorgesprekken leerjaar 1 en leerjaar 3

Tot en met donderdag 22 april kunnen ouders van leerlingen uit leerjaar 1 of leerjaar 3 digitaal een aanvraag doen voor een gesprek met de mentor van hun kind op woensdag 12 mei. Betreffende ouders hebben per mail hierover informatie ontvangen.
24 apr
09 mei

Mei vakantie

De meivakantie start op zaterdag 24 april en duurt tot en met zondag 9 mei.  

mei

12 mei

Mentorspreekmiddag/avond lj1 en lj3

Op woensdag 12 mei zijn de gesprekken voor ouders uit leerjaar 1 of leerjaar 3 met de mentor van hun kind. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd.
13 mei
14 mei

Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag is de school gesloten op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei.
17 mei
31 mei

Centraal Examen

Op maandag 17 mei start het Centraal Examen voor de leerlingen in 5havo en 6-vwo. Het laatste examen is op maandag 31 mei. We wensen alle examenkandidaten veel succes!
17 mei

Definitieve profielkeuze leerjaar 3

De leerlingen uit leerjaar 3 moeten uiterlijk maandag 17 mei hun definitieve profielkeuze voor leerjaar 4 digitaal te hebben aangegeven.
24 mei

Pinksteren

In verband met tweede pinksterdag is de school gesloten.
28 mei
29 mei

Cambridge examens KET en PET

Op vrijdag 28 mei leggen de leerlingen die de lessen KET of PET hebben gevolgd hun mondelinge examens Cambridge af op het Goois Lyceum. De dag daarna, zaterdag 29 mei, volgen dan de schriftelijke examens op het Goois Lyceum.

juni

01 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
08 jun

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
08 jun

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
09 jun

Mentoruitje 5havo

De leerlingen uit 5 Havo gaan met hun mentor een dagje uit.
09 jun

Ontvangst nieuwe leerlingen

13.30 – 16.00: De leerlingen die in het nieuwe schooljaar in leerjaar 1 geplaatst zijn komen op school om kennis te maken met elkaar en met hun mentor.
10 jun

Uitslag Centraal Examen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen bekend. Alle leerlingen worden door hun mentor op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.
11 jun

Examenleerlingen verplicht op school

Voor 12 uur worden alle examenleerlingen volgens schema op school verwacht om te tekenen voor hun behaalde CE-resultaten en aan te geven of ze gebruik willen maken van een herkansing.
11 jun

Cambridge examens FCE en CAE

De leerlingen die Cambridge trainingen FCE en CAE volgen leggen hun mondelinge examen af op school.
14 jun
25 jun

Tweede tijdvak Centraal Examens

Op maandag 14 juni start het tweede tijdvak van de Centraal Examens. Het laatste examen in het tweede tijdvak is op vrijdag 25 juni.  Leerlingen hebben zich hiervoor moeten aanmelden.
14 jun
15 jun

Verkort rooster

Op 14 en 15 juni worden de lessen gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)
16 jun
22 jun

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De derde toetsweek voor alle leerlingen start op woensdag 16 juni en duurt tot en met dinsdag 22  juni.
19 jun

Cambridge FCE en CAE

De leerlingen die Cambridge trainingen FCE en CAE volgen leggen hun schriftelijk examen af op school.
22 jun

Informatieavond U-talent

Voor ouders en leerlingen uit 5- en 6-vwo is er een informatieavond over het U-talent excellentieprogramma.
22 jun

Sportdag leerjaar 1

Voor alle leerlingen van leerjaar 1 wordt vandaag een sport- en mentoractiviteit georganiseerd.
23 jun

Sportdag leerjaar 2

Voor alle leerlingen van leerjaar 2 wordt vandaag een sport- en mentoractiviteit georganiseerd.
23 jun
24 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 1

vanaf 08.30 uur: Leerlingen uit leerjaar 1 die een toets gemist hebben kunnen deze inhalen op 23 of 24 juni
24 jun

Sportdag leerjaar 3

Voor alle leerlingen van leerjaar 3 wordt vandaag een sport- en mentoractiviteit georganiseerd.
24 jun
25 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 2

vanaf 08.30 uur: leerlingen uit  leerjaar 2 die één of meerdere toetsen gemist hebben moeten deze inhalen op 24 of 25 juni.
25 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 3 en 4V

Vanaf 09.00 uur: de leerlingen uit leerjaar 3 en 4V maken de toetsen die ze gemist hebben in de proefwerkweek op 25 juni.
28 jun

Mentoruitje

De leerlingen uit 4 Havo en 5-vwo gaan vanaf 10.00 uur met hun mentor op stap.
29 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
29 jun

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 12.00: Opgave herkansen en inhalen SE3:  4H,  5V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)

juli

01 jul

Herkansingsdag 4havo en 5-vwo

Leerlingen uit 4havo en 5-vwo herkansen vandaag hun SE3. De indeling wordt vooraf bekend gemaakt.
02 jul

Inleveren boeken

De boeken moeten volgens schema op school worden ingeleverd. Verdere informatie wordt per mail verstuurd.  
02 jul

Uitslag Centraal Examen na het tweede tijdvak

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen na het tweede tijdvak bekend. De leerlingen worden door hun mentor of de teamleider op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.
05 jul

Diploma-uitreiking 5havo

Feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen uit 5havo en hun ouders.
05 jul
06 jul

Roostervrije dagen

Maandag 5 en dinsdag 6 juli zijn alle leerlingen vrij.
06 jul

Diploma-uitreiking 6-vwo

Feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen uit 6-vwo en hun ouders.
06 jul

OR

De ouderraad van het Goois Lyceum sluit het schooljaar met een bijeenkomst buiten school
06 jul
09 jul

Derde tijdvak Centraal Examens

Het derde tijdvak van het Centraal Examen start op dinsdag 6 juli en duurt tot en met vrijdag 9 juli.
09 jul

Uitreiken rapport

09.00: de leerlingen uit de onderbouw halen hun rapport op bij de mentor. 10.00: de leerlingen uit de bovenbouw halen hun rapport op bij de mentor. Daarna start de zomervakantie.
10 jul

Zomervakantie

De zomervakantie start op zaterdag 10 juli.
15 jul

Uitslag Centraal Examen na het derde tijdvak

Donderdag 15 juli wordt de uitslag van het Centraal Examen na het derde tijdvak bekend gemaakt.