Jaaragenda

Arc

september

24 sep

Informatieavond leerjaar 1

19.30: de ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 worden in de aula ontvangen om kennis te maken met de teamleider en aansluitend met de mentor van hun kind.

oktober

02 okt

Diploma uitreiking Cambridge certificaten

19.00: de in het afgelopen schooljaar behaalde certificaten voor de verschillende Cambridge niveaus worden op deze feestelijke bijeenkomst in de aula uitgereikt aan de leerlingen. Hun ouders zijn hierbij ook van harte uitgenodigd.
02 okt

Informatieavond nieuwe leerlingen met dyslexie

19.30: de ouders van nieuwe leerlingen met dyslexie worden geïnformeerd over mogelijkheden en procedures.
09 okt

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
11 okt

Brugklasfeest

19.30 – 22.30: het eerste schoolfeest op de middelbare school voor alle brugklassers.
11 okt
18 okt

Reizenweek 4-havo en 5-vwo leerlingen

De leerlingen uit 4-havo en 5-vwo zijn in de week voor de herfstvakantie op buitenlandse reis. Over de exacte vertrekdata worden ouders en leerlingen tijdig geïnformeerd.
11 okt
17 okt

Vertrek 5V naar Rome

De leerlingen uit 5-vwo die naar Rome gaan vertrekken op 11 oktober om 04.45 uur vanaf Schiphol. Ze worden op 17 oktober om 12.50 uur terug verwacht op Schiphol.
12 okt
18 okt

Vertrek Provence reis 5-vwo

De leerlingen uit 5-vwo die naar de Provence gaan vertrekken op 12 oktober om 20.00 uur vanaf station Bussum Zuid. Ze worden op 18 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur terug verwacht op school.
13 okt
18 okt

Vertrek Madrid reis 5V

De deelnemers aan de Madrid reis verzamelen op zondag 13 oktober om 04.45 uur op de Schiphol. De leerlingen worden op vrijdag 18 oktober om ongeveer 08.45 uur terug verwacht op Schiphol.
13 okt
18 sep

Vertrek 5V naar Munchen

De leerlingen uit 5-vwo die naar Munchen gaan vertrekken op 13 oktober om 9.40 vanaf station Naarden Bussum Ze worden op 18 oktober om 20.47 uur terug verwacht op station Naarden Bussum.
14 okt
16 okt

CITO toetsen leerjaar 1

Maandag 14 tot en met woensdag 16 oktober maken alle leerlingen van leerjaar 1 de CITO VO 0 toetsen tijdens de eerste lesuren op die dagen. Aansluitend volgen zij hun reguliere lessen.
14 okt
18 okt

Vertrek 4havo naar Berlijn

De leerlingen uit 4havo vertrekken maandag 14 oktober om 7.30 uur vanaf het Goois Lyceum. Ze worden op vrijdag 18 oktober om ongeveer 18.30 uur bij school terug verwacht.
17 okt
18 okt

Inhalen gemiste Cito toetsen lj1

Leerlingen die onverhoopt één of meerdere Cito toetsen gemist hebben dienen deze op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober het 7e en/of het 8e lesuur in te halen.
21 okt
25 okt

Herfstvakantie

De herfstvakantie begint op maandag 21 oktober en duurt tot en met vrijdag 25 oktober.
29 okt

informatieavond profielkeuze 3-vwo

19.30: voorlichting aan de ouders en leerlingen uit 3-vwo over de profielkeuze
31 okt

Informatieavond profielkeuze 3-havo

19.30: voorlichting aan de ouders en leerlingen uit 3-havo over de profielkeuze

november

04 nov
05 nov

Verkort rooster

Op deze dagen worden de lessen gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)
05 nov

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
06 nov

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De eerste toetsweek start op woensdag 6 november voor alle leerlingen en duurt tot en met dinsdag 12 november.
12 nov

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
14 nov
15 nov

Inhalen gemiste toetsen onderbouw

Leerlingen uit lj1, lj2 of lj3 die één of meerdere toetsen in de proefwerkweek gemist hebben dienen deze op 14 of 15 november in te halen op het 7e of 8e lesuur.
21 nov

Informatieavond leerjaar 1

19.30: de ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 krijgen informatie over studievaardigheden in de brugklas
21 nov

Deadline aanvragen mentorgesprekken

Tot en met donderdag 21 november kunt u digitaal een aanvraag doen voor een gesprek met de mentor op donderdag 29 november. Ouders hebben per mail hierover informatie ontvangen.
22 nov

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 13:30: Opgave herkansen en inhalen SE1 4H, 5H, 4V, 5V, 6V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
28 nov

Herkansingsdag leerlingen bovenbouw, geen reguliere lessen

8.30 – 11.00 uur: de leerlingen uit de bovenbouw maken hun herkansingen SE1. Daarna volgen zij hun reguliere lessen.
28 nov

Mentorspreekmiddag/avond

Op donderdag 28 november zijn de gesprekken voor ouders met de mentor van hun kind. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd.

december

10 dec

OR

19.30: de ouderraad van het Goois Lyceum vergadert op school met de directie
12 dec

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.  
13 dec
14 dec

Brugklasmusical

De leerlingen van de brugklassen hebben ook dit jaar weer een fantastische musical gemaakt. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december beginnen de voorstellingen om 20.00 uur.
17 dec

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
19 dec

Kerstgala voor leerjaar 2 tot en met 6

20.00 – 24.00: jaarlijkse kerstgala voor de leerlingen uit leerjaar 2 tot en met 6.
20 dec

Kerstontbijt

9.00 – 10.30: leerlingen uit de onderbouw vieren kerst met hun mentor. 10.30 – 12.00: kerstontbijt voor de leerlingen uit de bovenbouw. Hierna begint de kerstvakantie.
23 dec
06 jan

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint op maandag 23 december. De leerlingen worden op maandag 6 januari weer op school verwacht.

januari

13 jan
17 jan

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De tweede toetsweek voor alle leerlingen start op maandag 13 januari en duurt tot en met vrijdag 17 januari.
21 jan

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
21 jan
23 jan

Inhalen gemiste toetsen onderbouw

Leerlingen uit lj1, lj2 of lj3 die één of meerdere toetsen in de proefwerkweek gemist hebben dienen deze op 21, 22 en/of 23 januari in te halen.
22 jan

Kennismakingslessen nieuwe leerlingen

14.00 – 16.00: leerlingen uit groep 8 die zich hebben aangemeld kunnen de sfeer proeven op het Goois Lyceum en verschillende kennismakingslessen volgen.
28 jan

Informatieavond ouders groep 8

19.00 – 22.00: ouders van nieuwe leerlingen uit groep 8 zijn van harte welkom op deze informatieavond. Er is een programma gemaakt waarin u algemene informatie krijgt in de aula. Ook presenteren de verschillende stromingen zich. U wordt gevraagd uiterlijk 19.00 uur aanwezig te zijn.
30 jan

Deadline invoeren herkansingswens

Vóór 11:30: Opgave herkansen en inhalen SE2 4H, 5H, 4V, 5V, 6V (leerlingen mogen alleen herkansen als ze alle toetsen gemaakt hebben)
31 jan

Verkort rooster

Op deze dag worden de lessen tot en met het 6e lesuur gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)
31 jan

Deadline aanvragen gesprekken met docenten

Tot en met vrijdag 31 januari kunt u digitaal een aanvraag doen voor een gesprek met één of meerdere docenten van uw op dinsdag 11 februari en/of donderdag 13 februari. Ouders hebben per mail hierover informatie ontvangen.

februari

01 feb

Open Dag

10.30 – 14.00: leerlingen uit groep 8 en hun ouders kunnen onze school komen bekijken op onze Open Dag. Er worden op verschillende tijdstippen en plekken in school presentaties gegeven over de stromingen en vakken op het Goois Lyceum.
03 feb
07 feb

Verkort rooster

Op 3, 4, 5 en 7 februari worden de lessen gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)
04 feb

Informatieavond Engelandreis 1gym, 2gym en 3gym

19.30: de ouders van de gymnasium leerlingen uit de onderbouw worden geïnformeerd over de reis naar Engeland van hun kind.
06 feb

Herkansingsdag leerlingen bovenbouw, geen reguliere lessen

Op deze dag zijn er geen reguliere lessen. De leerlingen uit de bovenbouw maken hun herkansingen SE2. Voor onderbouw leerlingen is dit een reparatiedag voor taken, voortgangstoetsen en opdrachten.
11 feb
13 feb

10 minuten spreekmiddag/avond met docenten

Op dinsdag 11 februari zijn de gesprekken voor ouders met één of meerdere docenten van hun kind. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd. Indien roostertechnisch noodzakelijk worden er ook gesprekken op donderdag 13 februari gepland.
13 feb

10 minuten spreekmiddag/avond met docenten

Alleen indien roostertechnisch noodzakelijk worden er ook naast de gesprekken van dinsdag 11 februari ook op donderdag 13 februari gepland. De gesprekken vinden plaats in de middag of avond. De tijdstippen zijn met de ouders gecommuniceerd.
14 feb

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
15 feb
23 feb

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie begint op zaterdag 15 februari. De leerlingen worden op maandag 24 februari weer op school verwacht.

maart

10 mrt

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
16 mrt
20 mrt

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De derde toetsweek voor alle leerlingen start op maandag 16 maart duurt tot en met vrijdag 20 maart.
24 mrt
26 mrt

Inhalen gemiste toetsen onderbouw

Leerlingen uit lj1, lj2 of lj3 die één of meerdere toetsen in de proefwerkweek gemist hebben dienen deze op 24 t/m 26 maart in te halen.

april

07 apr

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
16 apr

Studie en beroepen avond 4H en 5V

19.30 – 21.00: de leerlingen uit 4havo en 5-vwo volgen verschillende workshops over beroepen. De indeling voor de workshops is via de decanen bekend gemaakt.
18 apr
06 mei

Mei vakantie

De meivakantie start op zaterdag 18 april. Maandag 4 mei is er een Studiedag voor docenten. Er zijn geen reguliere lessen. leerlingen moeten beschikbaar zijn voor het inhalen van eventuele toetsen, inhalen van achterstanden etc. Dinsdag 5 mei is een vrije dag. Op woensdag 6 mei […]

mei

04 mei

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
07 mei
20 mei

Centraal Examen

Op donderdag 7 mei start het Centraal Examen voor de leerlingen in 5 Havo en 6-vwo. Het laatste examen is op woensdag 20 mei. We wensen alle examenkandidaten veel succes!
26 mei

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.

juni

02 jun

Studiedag

Vandaag zijn er geen reguliere lessen. Leerlingen zijn wel beschikbaar voor taken of om werk in te halen.
08 jun
09 jun

Verkort rooster

Op 8 en 9 juni worden de lessen gegeven volgens het schema met verkorte lestijden (40 minuten per les)
09 jun

Mentoruitje 5 Havo

De leerlingen uit 5 Havo gaan met hun mentor een dagje uit.
10 jun

Uitslag Centraal Examen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen bekend. Alle leerlingen worden door hun mentor op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. Om 16.30 uur worden alle geslaagde leerlingen op school verwacht voor een feestelijke toast.
10 jun
16 jun

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De vierde toetsweek start op woensdag 10 juni en duurt tot en met dinsdag 16 juni.
15 jun
17 jun

Herkansingen Centraal Examens

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 juni zijn de herkansingen voor het Centraal Examen. Leerlingen hebben zich hiervoor moeten aanmelden.
16 jun

MR

19.30: de medezeggenschapsraad (MR) van het Goois Lyceum komt op school bijeen.
17 jun
19 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 1

8.30: Leerlingen uit leerjaar 1 die een toets gemist hebben kunnen deze inhalen op 17, 18 (en indien nodig op 19 juni)
18 jun
19 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 2

8.30 uur: leerlingen uit  leerjaar 2 die één of meerdere toetsen gemist hebben moeten deze inhalen op 18 of 19 juni.
19 jun

Inhalen gemiste toetsen leerjaar 3

8.30 uur: de leerlingen uit leerjaar 3 maken de toetsen die ze gemist hebben in de proefwerkweek op 19 juni.
26 jun

Uitslag Centraal Examen na herkansingen

In de loop van vandaag is de uitslag van het Centraal Examen na de herkansingen bekend. De leerlingen worden door hun mentor of de teamleider op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten.

juli

04 jul
16 aug

Zomervakantie

Vanaf vandaag kan iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie. De vakantie duurt tot en met 16 augustus. Ouders en leerlingen worden tijdig op de hoogte gebracht over de start van het nieuwe schooljaar.