Leerlingbegeleiding en dyslexie

Arc

Leerlingbegeleiding

Het is belangrijk dat een leerling zich prettig en veilig voelt op school. Het gaat er niet alleen om dat een leerling goede cijfers haalt, maar ook dat hij met plezier naar school gaat en zich prettig voelt op school en daarbuiten. Als een leerling echter zorgen heeft of problemen ondervindt, dan is het belangrijk dat hij weet bij wie hij terecht kan en waarvoor.

De begeleiding van elke leerling begint bij de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en alle lesgevende docenten van de leerling. De mentor houdt niet alleen de studieresultaten in de gaten, maar ook de sociale en emotionele ontwikkelingen van de leerling. De mentor kan een beroep doen op het zorgteam van de school bij problemen die buiten de reguliere begeleiding vallen. Het zorgteam wordt gevormd door de zorgcoördinator en de volgende interne begeleiders:

  • de dyslexiecoördinator
  • de begeleider voor leerlingen met negatieve faalangst
  • leerlingbegeleiders

Bij problemen van meer specifieke aard kan de school externe hulp inschakelen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Het zorgteam heeft de mogelijkheid om bij externe hulpverleners te rade te gaan. Dit kan via het Zorg Advies Team (ZAT) en via de ambulant begeleiders van de leerlingen met een rugzakje. De ambulant begeleiders zijn er ter ondersteuning van de interne begeleiders.

Met het oog op de invoering van de wet op passend onderwijs in augustus 2014 kan een leerling die zich aanmeldt op het voortgezet onderwijs rekenen op zogenaamde basiszorg.
Klik HIER voor de gehele tekst over Passend Onderwijs binnen de GSF.

Het Goois Lyceum wil goede begeleiding kunnen bieden aan alle leerlingen. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan wat onze eerstelijns begeleiding te bieden heeft, kunnen door de leerlingbegeleiders eventueel worden doorverwezen naar externe instanties.

Bij aanmelding van leerlingen met een extra begeleidingsbehoefte wordt een persoonlijk gesprek gepland met de ouders (en het kind) voorafgaand aan de aanmelding. Naar aanleiding van informatie uit het overdrachtsgesprek met de basisschool wordt altijd bekeken of ons begeleidingsaanbod in overeenstemming is met de zorgvraag van de leerling.

Wanneer de hulpvraag het begeleidingsaanbod van de school overstijgt, kan een leerling worden doorverwezen naar ander onderwijs of een andere school. In dat geval proberen wij u daarbij zo goed mogelijk te helpen zoals dat is vastgelegd in de wet op passend onderwijs.

Wanneer een leerling zich op het Goois Lyceum aanmeldt met een begeleidingsvraag of met gediagnosticeerde leerproblematiek wordt voor ieder kind afzonderlijk bekeken of het voldoende kan participeren binnen het door ons gehanteerde, veelal klassikale, onderwijsconcept. Dit houdt in dat de leerling past binnen de door ons gehanteerde onderwijsdidactiek en deel kan nemen aan het onderwijsproces zonder de balans met de rest van de klas te verstoren op sociaal gebied of instructieniveau.

Voor vragen over leerlingbegeleiding kunt u terecht bij de zorgcoördinator, mevrouw E. Veldt.

Antwoorden op veelgestelde vragen over dyslexie, ons dyslexieprotocol, informatie over  het hulpprogramma Textaid en tips voor thuis van het steunpunt dyslexie kunt u terugvinden in onderstaande documenten. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de coördinator dyslexie, mevrouw M. Bischoff.

Bestanden

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. E. Veldt

Mw. E. Veldt

Zorgcoördinator
Mw. M. Bischoff

Mw. M. Bischoff

dyslexie coördinator