Ondanks lovend rapport geen toekenning predicaat excellent 2018

Arc

De afgelopen zeven jaar heeft het Goois Lyceum het predicaat excellent mogen voeren. Vorig jaar heeft de school dit opnieuw aangevraagd, maar het predicaat is helaas niet verlengd.

In onderstaande tekst lichten we dat toe, in alle openheid. Ook is het juryrapport onderaan deze webpagina voor u in te zien.

Aanvraag excellentie en ons specifieke excellentieprofiel

Tot nog toe werd het predicaat excellent toegekend aan scholen die zich op een breder scala aan indicatoren positief wisten te onderscheiden.

De procedure voor de aanvraag van het predicaat is gewijzigd. Om het excellentie-predicaat te kunnen ontvangen moet de onderwijsinspectie ons eerst op alle aspecten de hoogst haalbare score ‘goed’ toekennen. Dat is in oktober jl. gebeurd. ´Het Goois Lyceum doet wat van een goede school verwacht mag worden´ staat in het juryrapport.

Tegelijkertijd zijn we beoordeeld op een specifiek ‘excellentieprofiel’. Wij hebben dit keer gekozen om ons nieuwe Human Resource-beleid in te dienen, waarin de focus ligt op groei van talenten en de ontwikkeling van eigenaarschap bij zowel leerlingen als medewerkers.

Lovend juryrapport

De visitatiecommissie heeft een lovend verslag uitgebracht en benoemt dat de focus op HR-beleid logisch en relevant is. De commissie moedigt ons aan om de ingeslagen koers voort te zetten. Tegelijkertijd oordeelt de commissie dat deze nieuwe ontwikkeling ´onvoldoende rijp is om als excellent  te kunnen worden aangemerkt´. Het Goois Lyceum heeft wellicht een risico genomen door een excellentieprofiel te kiezen dat nog in ontwikkeling is. Toch zijn we blij met onze keuze omdat we onszelf uitdagen om de volgende stap in onze ontwikkeling te zetten en de kwaliteit van onze school op lange termijn te borgen.

Het algemene oordeel van de visitatiecommissie is zeer positief; we delen de conclusies graag met u. Het volledige verslag kunt u hieronder in pdf inzien.

CONCLUSIE Juryrapport excellente scholen 2018

De jury is van oordeel dat het Goois Lyceum het predicaat excellente school 2018 voor de afdelingen Havo en VWO niet toekomt.

Juryrapport tekst