Onderbouw leerlingen

Arc

De eerste drie jaar

De onderbouw op het Goois duurt drie jaar.  In leerjaar 1 heb je nog niet zo heel veel vakken. De overstap van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs is immers al groot genoeg. In klas 2 krijg je er de vakken Nask en Duits bij. Wanneer je het gymnasium doet, krijg je vanaf leerjaar 2 ook Grieks.

In leerjaar 3 maak je kennis met het vak economie en wordt nask gesplitst in de bèta-vakken scheikunde en natuurkunde.

In de onderbouw volg je altijd een van de stroomvakken.  Na leerjaar 3 sluit je dit af met een certificaat. Als je de onderbouw hebt afgerond, ga je in de bovenbouw verder en heb je je profielkeuze gemaakt. Een profiel is een soort voorselectie van vakken. De keuzenota’s voor havo en VWO vind je als downloads onderaan deze pagina. Bij het onderdeel Decaan op deze website lees je meer over de profielkeuze.

Profielkeuze in leerjaar 3

Aan het eind van leerjaar 3 maken alle leerlingen een definitieve keuze voor hun profiel.
Je kiest uit één van de de volgende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (CM)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)

Voordat een definitieve profielkeuze kan worden gemaakt, doorlopen leerlingen in leerjaar 3 stapsgewijs een keuzeproces. De decanen en de mentor begeleiden je hierbij. Je staat stil bij wat jij belangrijk vindt in het leven (motievenreflectie) en waar je goed in bent (kwaliteitenreflectie). Je onderzoekt wat de vier profielen inhouden en wat je er in je studie of beroep later mee kunt doen (loopbaanonderzoek).

Op het Goois Lyceum gebruiken we het digitale programma Qompas. Vanaf leerjaar 3 maken leerlingen hierin opdrachten die hen helpen om uiteindelijk de juiste profielkeuze te maken. Het programma levert een loopbaandossier waarin uitkomsten van allerlei testen en voorkeuren voor profielen zijn opgenomen. Dit wordt gebruikt bij de gesprekken tussen jou en je mentor.

Keuzenota’s

De keuzenota’s voor Havo en VWO vindt u als download onderaan deze pagina. Zij worden jaarlijks  in september vernieuwd. De versies hieronder zijn alvast gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door de MR.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. drs. M. Vroonhof

Mw. drs. M. Vroonhof

Afdelingsleider leerjaar 1
Mw. drs. E.C. Raspe

Mw. drs. E.C. Raspe

Afdelingsleider leerjaar 2
Mw. drs. K. van Houtert

Mw. drs. K. van Houtert

Afdelingsleider Havo leerjaar 3, 4 en 5
Dhr. drs. J. Roorda

Dhr. drs. J. Roorda

Afdelingsleider 3- en 4-vwo
Dhr. ir. J. Mittendorff

Dhr. ir. J. Mittendorff

Decaan Havo
Mw. drs. H.A. Burzer

Mw. drs. H.A. Burzer

Decaan Vwo