Schoolplan en onze visie

Arc

Onze visie op onderwijs

De visie op onderwijs van het Goois Lyceum en de daarbij horende plannen op de uitvoering daarvan in de praktijk wordt iedere vier jaar besproken en vastgelegd in het schoolplan.


De focus voor het schoolplan 2016-2020 is samen te vatten in onderstaande punten:

  1. Grensverleggend onderwijs, waarbij we leerlingen uitdagen een stap verder te zetten om hun eigen grenzen te verleggen maar ook te kunnen denken vanuit een breder (wereld)beeld. We dagen ook onszelf uit om verder te leren en onze eigen grenzen te verleggen.

  2. Autonomie op alle niveaus, waarbij de doelen helder zijn maar de weg naar die doelen toe voor alle leerlingen en collega’s zo vrij mogelijk is omdat we vertrouwen hebben in elkaars vakmanschap en de mogelijkheden van de leerlingen.

  3. Maatwerk als motor voor motivatie, hoe meer het onderwijs op het Goois Lyceum aansluit bij de individuele talenten van medewerkers en leerlingen hoe gemotiveerder eenieder is op een positieve manier.

  4. Balans, tussen ambitie en borging, creatief en cognitief, in de flow van een schooldag en een schooljaar, tussen aandacht voor ‘harde’ en ‘zachte’ resultaten, tussen elkaar inspireren en zelf ontwikkelen.

  5. Cyclisch werken op alle niveaus, met duidelijke doelen en een plan van aanpak vooraf en evaluatie achteraf.

  6. Een gemeenschap van lerende mensen waarin feedback en feedforward normaal zijn en waarbinnen de sfeer veilig en inspirerend is.

  7. Een duidelijk onderscheid tussen summatief en formatief toetsen

Het hele schoolplan 2016-2020 kunt u hieronder inzien.