Predicaat Excellente school

Arc

Excellentie op het Goois Lyceum

Het Goois Lyceum mag zich al enkele jaren rekenen onder de excellent bevonden scholen van Nederland.

Het predicaat Excellente school houdt in dat we niet alleen veel bijzonder aanbod hebben voor onze leerlingen buiten de gewone lessen,maar het betekent ook dat een onafhankelijke jury tot de conclusie is gekomen dat we goed onderwijs te bieden hebben, dat we uitstekende docenten in huis hebben en kritisch kijken naar ons eigen aanbod en hoe we de zaken binnen school organiseren. Daar waar het beter kan proberen we dat ook aan te passen.

Een van de zaken die tot het predicaat hebben geleid is ons aanbod bijzondere programma’s waar leerlingen aan kunnen deelnemen. Klik HIER voor de link op deze website over deze bijzondere programma’s.

Het Goois Lyceum heeft voor de periode 2018-2021 wederom een aanvraag ingediend om het predicaat te verlengen. In januari 2019 horen we of het weer wordt toegekend.

Meer informatie over het predicaat excellent treft u aan op: www.excellentescholen.nl.

Onderaan de pagina treft u beide juryrapporten aan.

Predicaat Excellente School 2015-2017 overhandigd

Op maandag 26 januari 2015 hebben Premier Rutte en Staatssecretaris Dekker het predicaat Excellente School 2015-2017 overhandigd aan het Vechtstede College (havo), Goois Lyceum (havo én vwo) en de Gooise Praktijkschool.

Het Goois Lyceum heeft hiermee het predicaat van 2013 geprolongeerd. Volgens de jury kijkt een excellente school verder dan het verplichte curriculum. De jury kijkt nadrukkelijk naar resultaten in de breedte. Heel veel scholen geven aan dat ze goede resultaten hebben geboekt op terreinen als burgerschap, sociaal-emotionele vorming, culturele vorming, redzaamheid, internationale oriëntatie. Het punt bij een excellente school is dat deze school niet alleen hele goede resultaten in brede zin haalt maar vooral ook weet welke factoren van belang zijn om bepaalde resultaten te behalen. Een excellente school is dus niet alleen zeer goed, maar weet zeer goed waarom ze zo goed is. Een excellente school heeft geen excellente leerlingen nodig om excellent te zijn. Een excellente school voldoet aan een samenhangend geheel van criteria die samen het oordeel excellent uitmaken.