Veelgestelde vragen

Arc

Smartphones en andere devices

Wat zijn de regels voor leerlingen voor het gebruik van mobiele telefoons e.d.?

Om het leerproces niet te verstoren en een goede concentratie op die momenten vast te houden, blijven we een terughoudend beleid voeren voor wat betreft muziekspelers en persoonlijke devices met toegang tot het internet zowel in de klas als in de leerruimtes. Wanneer dergelijke apparaten het onderwijskundige proces op welke wijze dan ook hinderen, dan heeft de docent het recht om het gebruik hiervan te verbieden tijdens de les of in ruimtes waar geleerd en gewerkt wordt.

Mobieltjes, smartphones en personal audio zijn gedurende de les en tijdens lesactiviteiten zoals excursies uitgeschakeld en weggeborgen. Het gebruik hiervan tijdens de les gebeurt alleen in opdracht of met nadrukkelijke toestemming van de docent. Buiten de les is het gebruik van dergelijke middelen alleen toegestaan in tussenuren, tijdens leswisselingen en in de pauzes in de pauzeruimtes. Geluidsoverlast veroorzaakt door bovengenoemde apparaten dient vermeden te worden. Muziek en filmpjes met geluid mogen leerlingen alleen via de eigen koptelefoon of oortjes beluisteren. Filmen of fotograferen is alleen toegestaan voor leerdoeleinden en tevens met nadrukkelijke toestemming van de docent.