Vertrek Hocras en reactie CVB op berichtgeving lokale pers maart 2020

Arc

Met het vertrek van horecagroothandel Hocras uit Bussum (januari 2020) komt het bedrijfsterrein aan de Franse Kampweg grotendeels leeg te staan. Bij het college van B&W is het idee ontstaan om een verkenning te doen naar de verplaatsing van één van de VO-scholen naar deze locatie. In 2018 is het Integraal Huisvestingsplan (hierna: IHP) vastgesteld. In dit plan waren de kosten voor tijdelijke huisvesting van de VO-scholen, die nodig is om de bestaande gebouwen te verbouwen, niet meegenomen. Dit plan ging uit van een gefaseerde vernieuwbouw van eerst het Willem de Zwijger college en daarna het Goois Lyceum.

Het vinden van een geschikte tijdelijke huisvestingslocatie voor de scholen bleek uitzonderlijk lastig met een jaar vertraging als gevolg. Ook zouden de kosten voor tijdelijke huisvesting bij renovatie van VO-scholen erg hoog worden. Deze investeringen waren bovendien niet duurzaam omdat de locatie na het gebruik van de tijdelijke huisvesting niet voor iets nieuws gebruikt kon worden. 

Met het vertrek van Hocras is het mogelijk om deze locatie te gebruiken als een permanente nieuwe locatie voor één van de VO-scholen. Hiermee kan fors bespaard worden op de kosten voor tijdelijke huisvesting en dit kan ten goede komen aan het onderwijs.

Het college van B&W heeft afspraken gemaakt over een gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden voor onderwijs en wonen als aanvulling op de bedrijfsbestemming. Het college heeft ook de Gooise Scholen Federatie en dus het Goois Lyceum, benaderd om daarover mee te denken. Het SIVOG, waaronder het Vituscollege en het Willem de Zwijger vallen, is met dezelfde reden benaderd. Natuurlijk denkt de GSF graag mee over het onderwijs(-aanbod) en de daarbij horende onderwijshuisvesting in de gemeente Gooise Meren.

Echter de nadrukkelijke wens die de GSF al geruime tijd bij het college van B&W heeft neergelegd is nog altijd ongewijzigd. Die wens luidt: het schoolgebouw van het Goois Lyceum kunnen vernieuwbouwen op de huidige locatie aan de Vossiuslaan. Dat blijft, ook in deze situatie, onze inzet: vernieuwbouw op de bestaande locatie.

Zodra er meer nieuws is over de plannen inzake de revitalisatie van ons schoolgebouw, zullen we dat op deze plek publiceren.