Aanvraag verlof religieus feest

Arc

Formulier voor verlof i.v.m. een religieus feest

Zoals in de leerplichtwet staat beschreven, bestaat er recht op verlof voor een leerling die plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dient u het verlof minimaal twee dagen van tevoren bij de school te melden. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Blanco formulieren zijn ook bij de conciërges op te halen.

De leerlingen van klas 1 en 2 leveren het formulier in bij de conciërges. De leerlingen uit klas 3, 4, 5 en 6 doen dit bij hun afdelingsleider.