Contact

Arc

CONTACT

Huizermaat
Monnickskamp 7
1273 JP Huizen

info-hzm@gsf.nl 
Telefoonnummer: 035- 528 70 21

Afmelding bij ziekte

Is een leerling door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd
naar school te komen, dan verzoeken wij u dit tussen 8.00 en 8.30 uur
telefonisch bij de conciërge te melden.
Telefoonnummer: 035-528 70 21

Schoolleiding

rectorMw. drs. T. (Tanja) de Ruijter, MEMtdruijter@gsf.nl
plv. rector Dhr. P. (Paul) Petrippetri@gsf.nl

Afdelingsleiders

Leerjaar 1Mw. L. (Lea) Oudmaijerloudmaijer@gsf.nl
Leerjaar 2Mw. M. (Magda) van den beltmvdbelt@gsf.nl
Leerjaar 3, havo en vwoMw. drs. A. (Annemieke) Barkabark@gsf.nl
Mavo 3 en 4Dhr. B. (Bill) van Delftbvdelft@gsf.nl
Havo 4 en 5Mw. drs. E. (Eliza) van der Heide Wijmaevdheidewijma@gsf.nl
Vwo 4, 5 en 6Mw. S. (Susanne) Lippert, MAslippert@gsf.nl

Talent

CoördinatorDhr. drs. B. (Bart) SmoorsHZM-Talent@gsf.nl

Leerlingbegeleiding

Schoolpsycholoog/intern zorgcoördinatorMw. C. (Cora) Boscbos.gsf.nl
Remedial teacher/begeleiding dyslexieMw. A. (Annique) Louwersealouwerse@gsf.nl

Decanaat

Leerjaar 1 en 2 en leerjaar 3- en 4-mavoDhr. G. (Gert) Boxemgboxem@gsf.nl
Leerjaar 3-havo en 3-vwo en bovenbouw havo/vwoDhr. drs. H. (Henk) Cornelissenhcornelissen@gsf.nl

Examensecretarissen

ExamensecretarisMw. drs. G. (Gerrie) Stuurmangstuurman@gsf.nl

Examensecretaris

Mw. N. (Noortje) Renkens

nrenkens@gsf.nl
ExamensecretarisDhr. T. (Tom) Vasttvast@gsf.nl