Contact

Arc

CONTACT

Huizermaat
Monnickskamp 7
1273 JP Huizen

info-hzm@gsf.nl 
Telefoonnummer: 035- 528 70 21

Afmelding bij ziekte

Is een leerling door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd
naar school te komen, dan verzoeken wij u dit tussen 7.45 en 8.30 uur
telefonisch bij de conciërge te melden.
Telefoonnummer: 035-528 70 21

Schoolleiding

rectormw. drs. T. (Tanja) de Ruijter, MEMtdruijter@gsf.nl
plv. rector dhr. P. (Paul) Petrippetri@gsf.nl

Afdelingsleiders

onderbouw mh en hvmw. drs. M. (Marike) van Loonmvloon@gsf.nl
onderbouw vwo+, Talent, lrjr 3mw. drs. A. (Annemieke) Barkabark@gsf.nl
mavo 3 en 4dhr. B. (Bill) van Delftbvdelft@gsf.nl
havo 4 en 5mw. drs. E. (Eliza) van der Heide Wijmaevdheidewijma@gsf.nl
vwo 4, 5 en 6dhr. N. (Niek) Tabak MEdntabak@gsf.nl

Talent

coördinatordhr. drs. B. (Bart) SmoorsHZM-Talent@gsf.nl

Leerlingbegeleiding

schoolpsycholoog/intern zorgcoördinatormw. C. (Cora) Boscbos@gsf.nl
remedial teacher/begeleiding dyslexiemw. A. (Annique) Louwersealouwerse@gsf.nl
leerlingbegeleidstermw. W. (Wytske) van Huizenwvhuizen@gsf.nl

Decanaat

mavodhr. G. (Gert) Boxemgboxem@gsf.nl
havomw. M. (Marina) Dijkstramdijkstra@gsf.nl
vwomw. S. (Sjoukje) Jansensmjansen@gsf.nl

Examensecretarissen

examensecretarismw. drs. G. (Gerrie) Stuurmangstuurman@gsf.nl

examensecretaris

mw. N. (Noortje) Renkens

nrenkens@gsf.nl
examensecretarisdhr. J. (Jan) van Haren MScjvharen@gsf.nl