Contact

Arc

HUIZERMAAT

Monnickskamp 7
1273 JP Huizen

035 528 70 21
info-hzm@gsf.nl

AFMELDING BIJ ZIEKTE

Is een leerling door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd naar school te komen, dan verzoeken wij u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch bij de conciërge te melden:

035 528 70 21

SCHOOLLEIDING

Rector Mw. drs. T.A. (Tanja) de Ruijter MEM tdruijter@gsf.nl 
Plaatsvervangend rector Dhr. P.P. (Paul) Petri ppetri@gsf.nl

AFDELINGSLEIDERS

Leerjaar 1 Mw. M. (Magda) van den Belt mvdbelt@gsf.nl
Leerjaar 2 Mw. L. (Lea) Oudmaijer loudmaijer@gsf.nl
Leerjaar 3 havo en vwo Mw. drs. M, (Mirjam) Verstraelen mverstraelen@gsf.nl
Mavo 3 en 4 Dhr. B. (Bill) van Delft bvdelft@gsf.nl
Havo 4 en 5 Mw. E. (Eliza) van der Heide Wijma evdheidewijma@gsf.nl
Vwo 4, 5 en 6 Mw. drs. S. (Simone) Kamman skamman@gsf.nl

Voor een gesprek met een lid van de schoolleiding kunt u telefonisch een afspraak maken

TALENTHZM

Coördinator Dhr. drs. B. (Bart) Smoors HZM-Talent@gsf.nl

LEERLINGBEGELEIDING

Schoolpsycholoog/interne zorgcoördinator Mw. C. (Cora) Bos cbos@gsf.nl
Remedial teaching/begeleiding dyslexie

DECANAAT

Leerjaar 1 en 2 en leerjaar 3 en 4 mavo Dhr. G. (Gert) Boxem gboxem@gsf.nl 035 5287031
Leerjaar 3 havo/vwo en bovenbouw havo/vwo Dhr. drs. H. (Henk) Cornelissen hcornelissen@gsf.nl 035 5287038