Decanaat

Arc
Decanaat

Decanaat

De decanen, Gert Boxem, Marina Dijkstra en Sjoukje Jansen geven ondersteuning bij alle zaken die betrekking hebben op de profiel-, studie- en beroepskeuze van de leerlingen. Zij begeleiden mentoren, leerlingen en ouders bij het LOB programma (LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) en de leerlingen van onderbouw en bovenbouw krijgen in de mentorlessen met LOB activiteiten te maken. Daarbij kunt u denken aan het kiezen van een profiel voor de bovenbouw en het daarbij horende vakkenpakket en het kiezen van een vervolgopleiding na de Huizermaat.

Voor de profielkeuze van 3-havo klikt u op deze link; voor de profielkeuze van 3-vwo klikt u op deze link.

Alle LOB-informatie die relevant is voor leerlingen, mentoren en ouders van de school wordt aangeboden op huizermaat.dedecaan.net.

Op deze site vindt u zowel de informatie die vanuit het landelijke decanennetwerk wordt aangeleverd, als meer schoolspecifieke informatie. U kunt daarbij denken aan

  • een open-dagenkalender voor ROC’s, hogescholen en universiteiten,
  • artikelen over beroeps- en opleidingskeuze en veranderingen op het gebied van de studiefinanciering,
  • aankondigingen van een ouderavond over profielkeuze en de aldaar gepresenteerde informatie,
  • de keuzegidsen voor MBO, HBO en WO (informatie over vrijwel alle mogelijke vervolgopleidingen na het voortgezet onderwijs, waaronder toelatingseisen, beoordelingen, baankansen)
  • beroepenvoorlichting, zowel binnen als buiten de school.

Leerlingen geven hun LOB-keuzeproces vorm middels het in de website geïntegreerde Keuzeweb. Leerlingen maken opdrachten over bijvoorbeeld hun keuzestijl en hun interesses. Zij vullen binnen het Keuzeweb (voorlopige) keuzes in voor profiel en vervolgopleiding. De resultaten van de gemaakte opdrachten komen in een LOB-portfolio. Dit portfolio kan door mentoren en ouders worden ingezien. Dat kan dan weer helpen om het gesprek over het LOB-keuzeproces aan te gaan. Voor inzage in het portfolio van hun kind en het gebruiken van bovenstaande functies in huizermaat.dedecaan.net moeten ouders zich overigens wel eenmalig registreren. Het is voor ouders alleen mogelijk zich te registreren als hun kind al is geregistreerd op huizermaat.dedecaan.net. Op ouderavonden en via de mail wordt of bent u geïnformeerd over het registreren bij huizermaat.dedecaan.net. U kunt hiervoor ook dit bestand raadplegen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Gert Boxem

Gert Boxem

Decaan mavo
Marina Dijkstra

Marina Dijkstra

Decaan havo
Sjoukje Jansen

Sjoukje Jansen

Decaan vwo