Decanaat

De decanen Gert Boxem (mavo), Marina Dijkstra (3-havo/vwo en bovenbouw havo) en Sjoukje Jansen (bovenbouw vwo) geven ondersteuning bij alle zaken die betrekking hebben op de profiel-, studie- en beroepskeuze van de leerlingen. 

Algemene informatie

15 januari = deadline voor het aanmelden bij een opleiding met numerus fixus (hbo + WO).

1 april = deadline voor het aanmelden bij een mbo opleiding.

1 mei = deadline voor het aanmelden bij een reguliere hbo of WO opleiding.  

mavo

Gert Boxem is de decaan van de mavo. Alle LOB-informatie die relevant is voor mavo-leerlingen, mentoren en ouders van de mavo-leerlingen wordt aangeboden op huizermaat.dedecaan.net. Leerlingen geven hun LOB-keuzeproces o.a. vorm middels het in de website geïntegreerde Keuzeweb.

Leerlingen maken allerlei opdrachten die te maken hebben met het actuele keuzeproces en ook de verdere loopbaan. De resultaten van de gemaakte opdrachten komen in LOB-portfolio van de leerlingen. Ouders kunnen (deels) meekijken met de leerlingen en hebben toegang tot de keuzesite.

3-havo/vwo + bobo havo

Marina Dijkstra is de decaan van de 3-havo/vwo en bovenbouw havo. Hieronder kunt u nuttige informatie van deze leerjaren terugvinden. Zij begeleidt mentoren en leerlingen bij het maken van hun profielkeuze en studiekeuze. Via nieuwsbrieven brengt zij leerlingen en ouders regelmatig op de hoogte over allerlei wetenswaardigheden rondom het profiel- en studiekeuzeproces

bovenbouw vwo

Sjoukje Jansen is de decaan van bovenbouw vwo. Via nieuwsbrieven brengt zij leerlingen en ouders regelmatig op de hoogte over allerlei wetenswaardigheden rondom het studiekeuzeproces. 

 

Nieuwsbrieven schooljaar 2022 – 2023

Vrij vragen voor bezoek Open Dag/Meeloopdag
Toestemmingsformulier voor afwezigheid tijdens schooldagen (vwo) kun je opvragen bij de afdelingsleider vwo Niek Tabak.