Doorstroming havo naar vwo

Arc

 Doorstroming havo naar vwo

Je komt in aanmerking voor toelating tot 5-vwo wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je hebt het havo-diploma behaald met ten minste een gemiddelde van 7,0 punten op je eindlijst (gemiddelde S.E. en C.S.E.).
  2. Van de kernvakken heb je op je eindlijst ten hoogste één cijfer lager dan een 7. Dit cijfer mag dan niet lager zijn dan een 6.
  3. Een duidelijke meerderheid van je vakleerkrachten geeft een positief advies over je overstap. De vakleerkrachten betrekken daarbij je capaciteiten, je werkhouding in 5-havo en je studeer-instelling.
  4. Je hebt in 5-havo laten zien dat je gemotiveerd bent en je hebt geen gedrag vertoond dat als problematisch aangemerkt zou kunnen worden.
  5. Je hebt een voldoende voor de rekentoets op de havo.
  6. De vakken die je in 5-vwo wilt gaan volgen, sluiten aan bij de vakken die je in 5-havo hebt gedaan. Als je een vak wilt gaan volgen, waarin je geen examen hebt gedaan op de havo kun je verplicht worden een inhaalprogramma te volgen.
  7. Je hebt je goed georiënteerd op de manier van werken op het vwo, inclusief op de eisen die aan een vwo-leerling worden gesteld.
  8. Je hebt je goed georiënteerd op de opleidings- en beroepsmogelijkheden na havo en vwo.
  9. Je hebt kennis genomen van het voorlopige advies van de rapportvergadering gegeven bij het tweede rapport.

Procedure

Je hebt de wens voor toelating tot 5-vwo tijdig kenbaar gemaakt. Een gesprek over doorstroom havo-vwo wordt met de betrokkenen gehouden.

De mentor brengt de wens van de leerling in bij de tweede rapportvergadering van 5-havo. Tijdens deze vergadering geven de vakleerkrachten hun voorlopige adviezen. De decaan inventariseert of er aan de voorwaarden wordt voldaan.

De leerling ontvangt na de vergadering van rapport 2 schriftelijk zijn/haar advies voor doorstroom van de mentor.

De afdelingsleider vwo en decaan beoordelen of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan. Als aan één of meer van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, wordt nadere informatie verzameld bij mentor, betrokken docenten en/of afdelingsleider havo. De afdelingsleider vwo beslist of de leerling wordt toegelaten tot 5-vwo direct na de examenuitslag van het eerste tijdvak.

De leerling ontvangt een schriftelijke bevestiging van toelating dan wel afwijzing.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Eliza van der Heide-Wijma

Eliza van der Heide-Wijma

afdelingsleider bovenbouw havo
Susanne Lippert

Susanne Lippert

afdelingsleider bovenbouw vwo