Jeugd en Gezin

Arc

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek nodigt kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar verschillende keren uit voor een gezondheidsonderzoek. Onderstaand vindt u informatie voor welke onderzoeken leerlingen in het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd en met welke vragen jongeren en ouders bij Jeugd en Gezin terecht kunnen. Meer informatie hierover staat in bijgevoegde tekst.

Info Jeugd en Gezin