Maatschappelijke stage

Arc

Huizermaat ziet in de maatschappelijke stages een grote kans om ons onderwijs nog betekenisvoller en actiever te maken.

De regering stimuleert de maatschappelijke stage en wil daarmee bereiken dat leerlingen van middelbare scholen hun steentje bijdragen aan de maatschappij. De achterliggende gedachte is dat burgers niet alleen op zichzelf en de eigen carrière gericht moeten zijn, maar dat zij ook samen iets van de maatschappij moeten maken. Dit betekent in de praktijk dat via de maatschappelijke stage jongeren vrijwilligerswerk doen met als doel hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en bovendien leuke ervaringen op te doen. Voor de gehele schoolcarrière van alle leerlingen geldt dat er minimaal 30 uur maatschappelijke stage gedaan moet worden.

Alle stages worden via ons digitale stagesysteem geregistreerd.

Inloggen Maatschappelijke Stage

Ga naar de site: http://huizermaat.mas.wis.nl/ Voer jouw schoolinlognaam in
Voer jouw schoolwachtwoord in
Klik op ‘inloggen’
Vul jouw e-mailadres (waar je regelmatig in kijkt) en jouw telefoonnummer(waarop je bereikbaar bent) in en klik op ‘opslaan’
Klik op ‘stage zoeken’ en vervolgens op ‘zoeken’
OF: klik op ‘stage aanmelden’ als je zelf een stage hebt gevonden.
Onder de kaart vind je alle beschikbare stageplaatsen. Klik op een stage voor meer informatie
Bevalt de stage dan klik je op ‘deze stage kiezen’ onderaan de informatiepagina
Klik op ‘oké’ en nogmaals op ‘oké’ als je zeker weet dat je deze stage wilt gaan doen
Voer eventueel verdere gegevens in
Klik op ‘wijzigingen opslaan’ bovenaan de pagina
Vervolgens op ‘oké’, jouw stage is nu ingediend. Je krijgt binnen enkele dagen een mail waarin vermeld wordt of je stage is goedgekeurd.

LET OP!!!:

Zodra je de goedkeuring hebt neem je contact op met de stageorganisatie voor de eerste afspraken!

Meer weten? Neem dan contact op met: