Mavo+

Arc

Mavo+ is een modulair georganiseerd traject georganiseerd om leerlingen, docenten en ouders meer inzicht te geven in de mogelijkheden om doorstroming van 4-mavo naar 4-havo te laten plaatsvinden.

Het traject, dat aangeboden wordt in klas 4-mavo, heeft als doel de aansluiting van de verschillende vakinhouden te versterken en hiaten tussen de leerstof van 4-mavo en 4-havo te beperken. Daartoe worden in het mavo+ traject onder andere delen uit het 3-havo curriculum aangeboden die niet in het mavo-curriculum voorkomen. Behalve cognitieve vakgerelateerde componenten, spelen ‘leren’ en diverse vaardigheden als zelfstandig en kritisch denken, plannen en doorzettingsvermogen een rol bij het doorwerken van de modules. De leerlingen die de aangeboden modules uit het mavo+ traject voldoende afronden, tonen daarmee aan dat ze ‘havo-bekwaam’ zijn.

Docenten, leerlingen en ouders krijgen beter zicht op de capaciteiten van de leerlingen die meedoen aan het mavo+ traject. De resultaten die voortkomen uit het mavo+ traject geven feitelijke informatie over de mogelijkheden van de leerling. Deze informatie ondersteunt de keuze van leerlingen en ouders én het advies van docenten om na het behalen van het mavo-diploma naar de havo te gaan.

Modules:

Alle doorstromers volgen de modules voor de kernvakken :

Nederlands, Engels en wiskunde

Doorstromers naar het N-profiel volgen:

biologie en NSK 2

Doorstromers naar het M-profiel volgen:

geschiedenis  en economie

Meer weten? Neem dan contact op met:

Bill van Delft

Bill van Delft

afdelingsleider mavo