Mentoraatprogramma

Arc

Het mentoraatprogramma in klas 1 en 2 is erop gericht om leerlingen van vandaag voor te bereiden op hun toekomst. Dat vraagt om aansluiting bij de wereld van morgen.

De mentorlessen kennen inhoudelijk 2 pijlers:

Het ontwikkelen van VAARDIGHEDEN: Zowel de studievaardigheden (hoe en wanneer maak ik mijn huiswerk en hoe plan ik deze toets?), als de 21e-eeuwse vaardigheden (wat levert samenwerken mij op, hoe reflecteer ik op een goede manier op mijn eigen werk of hoe kan ik social media positief inzetten voor dit doel?), staan op het mentoraatsprogramma.

Onze tweede pijler is de IDENTITEITSONTWIKKELING: Lessen waarin leerlingen bewust worden wie zij worden/zijn in relatie tot de omgeving. Onderwerpen als: groepsvorming, omgaan met verschillen, vriendschappen en mediawijsheid komen hier aan de orde.

In de twee projectweken per schooljaar worden deze twee pijlers met elkaar verbonden. In klas 2 gaan de leerlingen en hun mentoren in oktober op werkweek. Uiteraard worden behaalde resultaten van de leerling, eventuele absentie en andere relevante zaken tijdens de mentoruren besproken.

DANS- EN THEATERLESSEN

Alle leerlingen in klas 1 en 2 kunnen kiezen voor dans- en theaterlessen. Deze lessen worden het gehele jaar gegeven.