Op excursie naar Nijmegen

1 juni 2022
Arc

Passend bij het examenonderwerp ‘Nederland – Wateroverlast’ gingen de leerlingen uit 4-havo en 4-vwo met aardrijkskunde naar Nijmegen voor een veldwerkexcursie (een verplicht onderdeel binnen het PTA van aardrijkskunde). De leerlingen konden tijdens deze excursie hetgeen ze geleerd hebben, in de praktijk waarnemen en verder onderzoeken.

Al fietsend is het rivierenlandschap ontdekt. De leerlingen hebben o.a. gezien welke maatregelen er zijn genomen om beter om te gaan met hoog water in de Waal.