Reanimeren kun je leren!

4 maart 2020
Arc
Reanimeren kun  je leren!

Op 3 maart zijn 23 docenten opgeleid tot reanimatie instructeur.

Huizermaat wil reanimatieonderwijs tot onderdeel van het schoolcurriculum maken. Op 6 april 2020 wordt aan 180 leerlingen door eigen leraren geleerd hoe zij kunnen optreden en handelen bij een hartstilstand. Ze leren hoe je een slachtoffer met een hartstilstand herkent en hoe je moet reanimeren en een AED gebruiken.

Het initiatief past in de aandacht die Huizermaat heeft voor de 17 Werelddoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties en die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen.

De Hartstichting stimuleert reanimatieonderwijs op school. Zij bieden middelbare scholen een uitgebreid lesprogramma aan. In de lessen leren jongeren reanimeren en een AED bedienen. Ze krijgen dan een Certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Rotary Club Naarden-Bussum maakt het initiatief van Huizermaat mogelijk door ondersteuning vanuit het project Keep The Heartbeat Gooi-ing. De bedoeling is dat jongeren in ’t Gooi reanimatieonderwijs krijgen zodat een nieuwe generatie klaar staat om te reanimeren als er iemand in de omgeving een hartstilstand krijgt. Het reanimatieonderwijs moet duurzaam verankerd worden in het onderwijs.