Regelingen

Arc

Om de gang van zaken op school zo goed mogelijk te laten verlopen, geldt een aantal regels. Alle regels hebben tot doel de rust, regelmaat en ritme in de school te bevorderen.