Talent

Arc
Talent

Talent is een onderwijsstroom die speciaal in het leven is geroepen voor hoogbegaafde leerlingen. In deze brochure leest u over de kenmerken van Talent, de drie pijlers die het fundament vormen van het onderwijsconcept van Talent en geven we een beeld hoe onze visie in de dagelijkse praktijk vorm krijgt.