Thema-avond Alcohol en Jeugd

Arc

Op woensdagavond 3 april 2019 organiseert de ouderraad van SG Huizermaat een thema-avond voor ouders en leerlingen. Graag nodigt de ouderraad u uit voor deze actieve avond over Alcohol en Jeugd. Op deze thema-avond gaat spreker Nico van der Lely in op dit onderwerp.

Nico van der Lely is een arts die zich heeft toegelegd op drankproblematiek onder jongeren. Hij is mede-initiator van de eerste Nederlandse polikliniek voor Jeugd & Alcohol en doet er alles aan om Nederland en Europa duidelijk te maken dat we ‘onze kinderen’ moeten beschermen tegen de gevaren van alcohol.

Het toenemende aantal gevallen van alcoholvergiftiging was voor Van der Lely reden om in 2006 bij de Reinier de Graaf Groep in Delft een alcoholkliniek op te zetten. Inmiddels telt Nederland twaalf alcoholpoli’s die door hem worden ondersteund. In de klinieken staat de nazorg centraal. Zodra een jongere uit zijn of haar coma komt (na teveel te hebben gedronken), staat een team van pedagogen en psychologen klaar om ervoor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen. Naast zijn werk in het ziekenhuis reist hij door het land voor voorlichtingsbijeenkomsten en helpt hij gemeenten en andere partijen bij hun anti-alcoholprojecten.

In deze bijlage treft u een aantal stellingen aan over de misvattingen die bestaan over alcohol en alcoholmisbruik onder jongeren.

Heeft u zin in een informatieve, maar toch ontspannende avond? Kom dan ook en laat u inspireren én aan het denken zetten, om naar huis te gaan met nieuwe tips, denk- en gespreksstof.

Voor de organisatie van de avond is het voor ons van belang te weten op hoeveel ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen we kunnen rekenen.

Als u komt, wilt u dat dan via het invullen van dit formulier laten weten? Wij vragen u ook aan te geven met hoeveel personen u komt, omdat onze aula een maximale capaciteit heeft.

Graag tot ziens op woensdag 3 april 2019 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Met vriendelijke groet,

Dieuwke Tervoort (ouderraadslid)

Paul Petri (plaatsvervangend rector)

Maaike Molenaar (voorzitter ouderraad)