Aanmelden brugklas 2023-2024

De aanmelding voor de brugklas 2023-2024 verloopt geheel digitaal.

Bij aanmelden vragen wij slechts beperkte informatie om te kunnen beoordelen of uw kind plaatsbaar is.

De aanmeldperiode loopt van maandag 6 maart 2023 tot en met donderdag 16 maart 2023.
Volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing.

U ontvangt op donderdag 6 april 2023 aan het einde van de middag per e-mail uitsluitsel over plaatsing.

Na plaatsing ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarin wij de overige noodzakelijke gegevens opvragen.

Het interview voor leerlingen die zijn aangemeld voor het tvwo zal in april/mei 2023 (onder schooltijd) worden afgenomen. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging per e-mail.

Onze toelatingscriteria vindt u hier.

 

Aanmelden klas 2 en hoger

Wilt u uw zoon/dochter in laten stromen in klas 2 of hoger?
Vult u dan s.v.p. onderstaand formulier in.

Wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen niet garanderen.
Wij doen ons uiterste best om leerlingen die van buiten de regio naar Weesp verhuizen te plaatsen.
Plaatsing van leerlingen woonachtig buiten Weesp is afhankelijk van de beschikbare plekken in de betreffende afdeling.

Formulier instroom klas 2-6