Chromebook

Het Vechtstede heeft ervoor gekozen om intensief te werken met chromebooks. Sinds schooljaar 2014/2015 werkt een groeiend aantal klassen met een eigen chromebook. Inmiddels maken alle klassen gebruik van een chromebook. Ook alle docenten hebben een chromebook.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een computer die Chrome OS als besturingssysteem gebruikt en de Chrome browser als interface. Het Chromebook ziet eruit als een laptop, maar is veel lichter, is standaard uitgerust met meerdere beveiligingslagen, en heeft een werkgeheugen van  16 of 32 GB. Omdat je in de cloud werkt gebruik je het werkgeheugen echter bijna niet.

Het is een cloudbased device, dat wil zeggen dat alles ‘in de cloud’ wordt opgeslagen. Wanneer een Chromebook “offline” is er nog steeds mee te werken en wordt het werk in de cloud opgeslagen zodra deze beschikbaar is.

De leerlingen schaffen zelf een chromebook aan of huren via the Rent Company. De informatie van the Rent Company vindt u hier

Bij de meeste vakken werken de leerlingen met de werkboeken èn een Chromebook. Bij sommige vakken is er ook nog een papieren tekstboek. Op het Chromebook staan bijna alle boeken ook digitaal.

Wat voegt een Chromebook toe?

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat een digitaal device veel aan ons onderwijs kan toevoegen: we kunnen beter differentiëren in de klas, optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de digitale methodes, de leerlingen individueel volgen, et cetera. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat leerlingen die met een device werken vaak meer gemotiveerd zijn zelfstandig aan de slag te gaan. We zien het gebruik van het Chromebook als aanvulling op ons normale onderwijs, niet als vervanging van de docent en/of het boek.

Deze manier van werken wordt wel ‘blended learning’ genoemd, gebleken is dat dit een positieve bijdrage levert aan het leren van kinderen.

Wij werken met google classroom, de educatieve omgeving van Google. Alle Chromebooks worden gekoppeld aan de GSF-omgeving. Dat betekent dat leerlingen met hun GSF-account in ons Vechtstede-domein werken. Met een eigen account kunnen ze ook buiten het Vechtstede-domein aan de slag.

De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar allemaal een uitgebreide instructie over het werken met een Chromebook en Google classroom. Inmiddels hebben we ervaren dat leerlingen dit zeer snel kunnen.

We spreken aan het begin van het schooljaar gebruiksregels met de leerling af. Leerlingen gebruiken het Chromebook tijdens de les als de docent daar opdracht toe geeft, en het is niet toegestaan iets anders te doen dan wat de docent vraagt. Dat klinkt heel streng, maar de verleiding van bijvoorbeeld social media kan groot zijn. Onze ervaring is dat deze simpele afspraak goed hanteerbaar is.

Toelating tot het Vechtstede College is niet afhankelijk van het hebben van een laptop. Indien de leerling niet in het bezit is van een laptop kan er op school gebruikt worden gemaakt van een leenlaptop. De laptop mag niet voor privédoeleinden worden gebruikt en blijft op school.