Opbrengst Vechtstede Helpt bekend

16 februari 2023
Arc

De afgelopen dagen hebben we zoveel mogelijk geld opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. 

De autowasstraat was de grote blikvanger maar ook de hartjesactie (verkopen van “Vechtstede helpt!”hartjes en het zeefdrukken van hartjes op kleding) was zeer succesvol. Daarnaast waren er vele kleine initiatieven. 

Er is bijna

€ 6100,- opgehaald. De school draagt nog € 1400,- bij (€ 1,- per leerling).

Dit levert het geweldige eindresultaat op van :

€ 7500,- 

Dit bedrag wordt overgemaakt naar GIRO555.

Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet willen we hartelijk bedanken!