Voor het Beleidsplan Topsport Vechtstede College Weesp:  Beleidsplan Topsport Vechtstede College Weesp.

Een schriftelijk verzoek om in aanmerking te komen voor deze regeling kunt u indienen bij de afdelingsleider van uw kind. Hij/zij overlegt het verzoek met één van de topsportcoördinatoren.

Onze topsportcoördinatoren zijn:

De heer M. Onwezen

De heer F. Hesterman

U kunt hen bereiken via: vsc-topsport@gsf.nl