Toelatingscriteria

Het Vechtstede College is genoodzaakt om de toestroom van het aantal leerlingen te reguleren omdat wij het leerlingaantal niet verder willen en kunnen laten toenemen. Door de laatste grote verbouwing in 2019 kunnen wij onze leerlingen huisvesten in één gebouw dat ruim, licht en modern gefaciliteerd is. In ons gebouw willen en kunnen wij niet meer leerlingen huisvesten. Onze leerlingen verdienen de beste kansen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Een te vol gebouw draagt niet bij aan een optimale leeromgeving.

Advies
Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de volgende brugklassen:

  • Tweetalig vwo ( vwo-advies)
  • Vwo (vwo-advies)
  • Havo/vwo (havo- of havo/vwo-advies)
  • Mavo/havo (mavo- of mavo/havo-advies)

Toelatingscriteria schooljaar 2023-2024
Onze toelatingscriteria zijn gewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar. 

Voor schooljaar 2023-2024 werken wij met twee plaatsingscategorieën. 

  • Categorie 1:  leerlingen woonachtig in Weesp en Driemond of broertje/zusje van een leerling die momenteel op het Vechtstede College zit of kind van een medewerker van het Vechtstede College of één van de andere GSF-scholen.  
  • Categorie 2:  leerlingen niet woonachtig in Weesp of Driemond

Plaatsingsvolgorde
Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.
Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1, nog plaatsen beschikbaar zijn.

Wij streven naar 9 klassen verdeeld over de verschillende afdelingen: 3 mavo/havo klassen, 3 havo/vwo klassen en 3 vwo klassen (in principe 2 tweetalig vwo en 1 regulier vwo).

Bij overaanmelding voor één of meerdere afdelingen wordt er geloot in de betreffende afdeling(en). Volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing. 

Aanmeldprocedure
Als uw kind voor het Vechtstede College kiest dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden (via aanmeldformulier op onze website).
Het Vechtstede College doet niet mee met de matchingsprocedure in Amsterdam.
U kunt het Vechtstede College niet opnemen in het lijstje met voorkeursscholen.

De aanmeldperiode is van maandag 6 maart 2023 tot en met donderdag 16 maart 2023.
Deze periode wijkt af van de aanmeldperiode in het Gooi en loopt gelijk met de aanmeldperiode in Amsterdam.

Op donderdag 6 april 2023 (gelijktijdig met de uitkomst van de centrale matching in Amsterdam) ontvangt u per e-mail uitsluitsel over plaatsing.